Veiklos planai

2024 metų veiklos planas

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio (pirmosios dalies) ugdymo programų ugdymo planas

2023 metų veiklos planas

2023–2025 metų strateginis veiklos planas

2022 metų veiklos planas

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų ugdymo planas

2021 metų veiklos planas

2020 metų veiklos planas

Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos gerinimo priemonių planas (2020 – 2022 metai)

2019–2022 metų strateginis veiklos planas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų ugdymo planas

2019 metų veiklos planas