Planavimo dokumentai

Veiklos planai

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio (pirmosios dalies)  programų ugdymo planas

2021 metų veiklos planas

2020 metų veiklos planas

Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos gerinimo priemonių planas (2020 – 2022 metai)

2019–2022 metų strateginis veiklos planas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų ugdymo planas

2019 metų veiklos planas

Vertinimas ir įsivertinimas

2019 metų veiklos kokybės įsivertinimo išvados