Viešieji pirkimai

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2020 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atsakomybės tvarkos aprašas (1_priedas2_priedas)