Viešieji pirkimai

Planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų 2022 metais viešųjų pirkimų planas

Planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų 2021 metais viešųjų pirkimų planas

2020 metais numatomų vykdyti prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planas

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas