Ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitos

2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2020-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-03-31

Pirktų vadovėlių ataskaita

2019 m. vadovėlių ataskaita