UTA

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2024 metai

2022-03-22

Respublikinė nuotolinė pradinio ugdymo mokinių ir mokytojų konferencija „Fizinė ir emocinė mokinio sveikata. Kaip ja rūpinamės ir ko dar turime išmokti?“

Progimnazija šiandien organizavo respublikinę nuotolinę pradinio ugdymo mokinių ir mokytojų konferenciją „Fizinė ir emocinė mokinio sveikata. Kaip ja rūpinamės ir ko dar turime išmokti?“. Konferencijos tikslas – ruoštis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, skatinant mokiniams ugdyti(s) fizinio raštingumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Konferencijos dalyvius pasveikino Kėdainių r. savivaldybės meras V. Tamulis, švietimo skyriaus vedėja V. Dobrovolskienė. Plenarinį pranešimą ,,Sveikata. Judesys. Protas“ skaitė Lietuvos sporto universiteto lektorė Aida Gaižauskienė. Konferencijos I dalyje pranešimus skaitė 47 mokiniai iš 10 Lietuvos rajonų. Mokiniai pasidalino savo patyrimais apie tai, kaip mokosi teisingai reikšti emocijas, kaip prasmingai ir sveikai leidžia savo laisvalaikį, sveikai maitinasi, sportuoja. Antroje konferencijos dalyje dalyvavo tik pedagogai. Diskusiją ,,Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas ruošiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“ moderavo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo instituto vadovė, Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo asociacijos prezidentė, Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos aprašo, Sveikatos ir fizinio ugdymo srities programos bendraautorė, SEU lektorė-konsultantė dr. D. Šukytė. Renginio dalyviai akcentavo, kad fizinė ir emocinė mokinio sveikata – tai pagrindinė sąlyga siekiant asmenybės ūgties ir mokymosi sėkmės. O šią kompetenciją mokiniui ugdytis turime sudaryti sąlygas nuolat: ir pamokose, ir neformaliojo švietimo veiklose. Šiandien įsivertinome, kaip mums sekasi ruoštis atnaujinto ugdymo turinio diegimui, kaip rūpinamės mokinio kompetencijų plėtojimu ir ko dar turime išmokti, ugdydami fiziškai ir emociškai stiprų mokinį.

Lietuvos sporto universiteto lekt. Aidos Gaižauskienės pranešimas „Sveikata. Judesys. Protas“.

Konferencijos įrašas https://we.tl/t-Dhl98fBE8y