Profesinis orientavimas

2020 m. vasario mėn. veiklos

Vasario 26 dieną 5-8 klasių mokiniai, kuriems puikiai sekasi anglų kalba pamokose kartu su anglų kalbos mokytojomis Aurelija ir Ingrida vyko į edukacinę kelionę į Kauną. Ten jie lankėsi Kauno kolegijoje, kur susipažino su ten vykdomomis studijomis, bei dalyvavo Kauno kolegijos Kalbų centro lektorės Astos Pukienės vedamoje anglų kalbos pamokoje. Vėliau visi žiūrėjo ADG Europe ir TNT Britain pastatytą gotikinę komediją „FRANKENSTEIN“ (anglų k.).

Vasario 7 dieną progimnazijoje lankėsi Lietuvos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai. 8-tų klasių mokiniams buvo pristatoma Lietuvos kariuomenė, Lietuvos kariuomenės tarnybos būdai, karių pasakojimą iliustravo filmukai.

Vienybėje jėga – tikėjime pergalė!

2019 m. birželio mėn veiklos

„Rinkos aikštės“ redakcijoje viešėjo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  „Aušros“ progimnazijos mokiniai

Kai mokyklas alina karštis, o mokiniams sunku sėdėti klasėse, mokytojams nelieka nieko kito kaip organizuoti vaikams kitokius edukacinius užsiėmus – lankytis muziejuose, kultūros įstaigose ar tiesiog supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, lankantis pas jų atstovus.

Kuo ypatinga žurnalisto profesija, kaip gimsta žinios, kaip yra leidžiamas laikraštis, kaip kuriamas naujienų portalas, kuriamos ir filmuojamos laidos ir reportažai, šiandien domėjosi „Rinkos aikštės“ redakcijoje viešėję Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 6c klasės mokiniai. Drąsiausieji net pabandė patys trumpam tapti žurnalistais ir jų pašnekovais. Trumpas siužetas apie tai – kaip jiems sekėsi.

Karjeros ugdymo komanda:

Daiva Plungienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaida Jakuitienė – socialinė pedagogė

 Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

         PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

         UGDYMO KARJERAI  TIKSLAS — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

       UGDYMO KARJERAI KOMANDA PADEDA:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

      Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

        Kreipkis į karjeros ugdymo komandą jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Progimnazijos karjeros koordinatorė Daiva Plungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas 225 kab.

Progimnazijos karjeros organizatorė Vaida Jakuitienė, socialinė pedagogė, konsultuoja bei teikia karjeros paslaugas 310 kab.

        PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne arba el. paštu: d.plungiene@kedainiuausra.lt ir v.jakuitiene@kedainiuausra.lt

REKOMENDACIJOS KLASIŲ VADOVAMS 

 • Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.
 • Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.
 • Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.

       REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 • Metodinė medžiaga. Mokytojo knyga.

Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

 • Metodinė medžiaga. Mokinio knyga.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

Pastaba: rekomenduojama progimnazijų mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 • Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė (2015). Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimas.

https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 • 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

 • Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 • Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.

Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

http://www.euroguidance.lt/

Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

http://www.karjeroscentras.lt/

 • Profesijų pasaulio įvairovė.

Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 

http://www.euroguidance.lt/