eTwinning

2024-05-10

Tarptautinis eTwinning projekto „Colorful Easter“ projekto partnerių nuotolinis susitikimas

Gegužės 10 dieną 1b (mokytoja Danguolė T.) ir 1e ( mokytoja Ingrida J.)  klasių mokiniai  dalyvavo tarptautinio eTwinning projekto  „Colorful Easter“ projekto partnerių nuotoliniame susitikime. Į draugystės tiltą susijungė kartu su Airijos, Lenkijos. Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Graikijos, Latvijos mokiniais ir jų mokytojais. Susitikimas buvo skirtas Europos dienai ir eTwinning gimtadieniui paminėti.  Pirmokėliai draugus nudžiugino šokiais ir smagiu dainos „Luktelk“  fragmentu.

eTwinning Day-2024

2024-04-17

Tarptautinis eTwinning projektas „Colorful Easter“

Pradinio ugdymo mokytojos Danguolė Tumėnienė ir Ingrida Janulaitienė, kartu su 1b ir 1e klasių bendruomenėmis, dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Colorful Easter“. Kartu su projekto partneriais iš Airijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos ir Rumunijos bendradarbiavo vykdant suplanuotas veiklas. Kūrė interaktyvias dėliones, bendrą Velykinių atvirukų parodą. Mokiniams patiko iš Lego kurti velykinius kaušinius ir kiškučius. Projekto partneriai noriai dalinosi savo šalies Velykų tradicijomis, kiaušinių marginimo metodais. Projekto veiklos buvo integruojamos į ugdymo procesą-pamokas. Pirmokai ir jų mokytojos džiaugiasi suradę naujų draugų, įgiję naujų patirčių.

2024-04-10

Tarptautinis eTwinning projektas „Mokomės, mokome kartu su eTwinning“ / „We learn, we teach together with eTwinning“

Balandžio 10 d. progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, eTwinning programos mentorė Kauno regione, kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba organizavo seminarą „Mokomės, mokome kartu su eTwinning“. Seminare dalyvavo Kauno l/d „Rasytė“, „Žara“, „Ežiukas“, „Giliukas“, „Žvangutis“, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ir Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos pedagogai.

Mokytojai susipažino su eTwinning programos galimybėmis, sužinojo, kaip vykdant projektinę veiklą, ugdymo procese taikyti personalizuoto ugdymo galimybes, sudarant sąlygas mokiniams pasirinkti ir atsakingai veikti, stebėti savo augimą ir pristatyti rezultatus. Išklausę seminare pateiktą metodinę medžiagą ir atlikę užduotis, mokytojai patobulino profesinio augimo kompetenciją, kuri orientuota į pedagogus kaip aktyvius besimokančiuosius, kurie planuoja, organizuoja ir vertina savo mokymosi procesą ir profesinį tobulėjimą.

Mokytoja Danguolė sukūrė tarptautinį eTwinning projektą „Mokomės, mokome kartu su eTwinning“ / „We learn, we teach together with eTwinning“ skirtą Lietuvos ir Europos mokytojų bendruomenėms. Prisijungę prie projekto mokytojai ir vykdydami eTwinning projektinę veiklą, veiks plačiu nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

2024-01-16

eTwinning Europiniai Kokybės ženkleliai

Džiaugiamės naujausiu pranešimu – už puikiai ir sėkmingai Europos programos eTwinning“ įvykdytus projektus „Math is Art, Art is Math“ ir „Christmas Carols“ net du Kokybės ženkleliai skirti progimnazijos pradinių klasių mokytojai, programos „eTwinning“ Kauno regiono mentorei  Danguolei Tumėnienei.

Europos kokybės ženklai suteikiami tiems projektams, kurie, reitinguojant Nacionalinius kokybės ženklus pasiekusius projektus, įvertinami aukščiausiai. Šie projektai yra sėkmingo bendradarbiavimo Europoje pavyzdžiai. 

2023-12-08

Tarptautinis eTwinning projektas „Gerų darbų bingo“ („Good deed bingo“)

Gruodžio mėnesį 4d klasė dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte ,,Gerų darbų bingo“ („Good deed bingo“). Jo veiklas kartu įgyvendina 19 mokyklų iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Prancūzijos, Moldovos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos ir Serbijos.

Gruodžio 6 d. vyko partnerių mokytojų kolegialus susitikimas, kurio metu aptartos projekto veiklos. Gruodžio 8 d. vyko mūsų progimnazijos 4d klasės (mokytoja S. Veličkaitė) ir Limbažu valstybinės gimnazijos (Latvija) 2a klasės (mokytoja I. Abele) mokinių kūrybinės dirbtuvėlės. Mokiniai pasidalino idėjomis apie kalėdinių dekoracijų ir atvirukų kūrimą bei jas įgyvendino.

2023-12-01

Nuotolis tarptautinio eTwinning projekto „Math and Art together“  partnerių mokytojų kolegialus susitikimas

Vėlų gruodžio 1 dienos penktadienio vakarą įvyko nuotolis tarptautinio eTwinning projekto „Math and Art together“  partnerių mokytojų kolegialus susitikimas. Kartu su Lenkijos, Turkijos, Gruzijos, Graikijos ir Rumunijos mokytojomis dalyvavo šiame projekte dalyvaujančios, progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos G. Misevičienė ir D. Tumėnienė. Susitikimo metu buvo aptarti jau atlikti darbai, numatytos ateinančio laikotarpio veiklos ir pasidalinta atsakomybėmis. Smagu dirbti su šaunia, aktyvia ir atvira novatoriškiems sprendimams komanda.

2023-11-29

Lapkričio 29 dieną įvyko tarptautinio eTwinning projekto „Math and Art Together“ partnerių nuotolinis susitikimas, skirtas mokiniams. Susitikime, kartu su Lenkijos ir Turkijos mokiniais, dalyvavo ir mūsų progimnazijos 1a klasės (mokytoja Gabrielė) ir 1b klasės (mokytoja Danguolė) mokiniai. Visi kartu smagiai šokdami atliko Katyčių linksmąją mankštą, pristatė vieni kitiems atliktus darbus. Tai pirma tokia pirmokėlių patirtis. Pirmokų laukia dar nauji, įdomūs projektinės veiklos darbai.

2023-11-23

Rugsėjo mėnesį 1a (mokytoja Gabrielė) ir 1b (mokytoja Danguolė) klasių mokiniai pradėjo veiklas Tarptautiniame eTwinning projekte „Math and Art Together“. Šiame projekte siekiama padėti mokiniams suvokti, kad mokykla yra kūrybingo ir patrauklaus darbo vieta. Pirmokėliai, susipažinę su Pensilvanijoje gimusio gatvės dailininko Keith Harting kūryba ir patys pabandė dailininko kūrybinį metodą perkelti į savo kūrybinius sumanymus.

Kviečiame apsilankyti parodoje. Ją rasite Stiklo sienos galerijoje, 3-iame aukšte.

2023-11-08

Lapkričio 6–8  d.  Rygoje, Latvijoje  vyko „Erasmus+“ programos „eTwinning“ tarptautinis renginys-seminaras, skirtas „eTwinning“ mokyklų komandoms. Seminare  dalyvavo Telšių „Germanto“ progimnazijos, Lietuvos Sporto Universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšo gimnazijos ir Kauno Technologijų Universiteto Vaižganto progimnazijos atstovės. Progimnazijai šiame renginyje atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kuperskienė. Švietimo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rumunijos aktyviai dirbdami tarptautinėse komandose dalinosi patirtimi, kūrė naujas partnerystes, projektų idėjas. Seminaro metu buvo skiriamas dėmesys mokyklų bendradarbiavimui, „eTwinning“ mokyklų gerosios patirties pristatymams ir veikloms, kurios skatina mokinius tapti aktyviais pokyčių agentais. Seminaro dalyviai svarstė, ką reiškia būti įtraukiančia ir novatoriška besimokančia organizacija – „eTwinning“  mokykla. Tikimės, kad pozityvumas, kūrybiškumas ir bendradarbiavimas toliau lydės „eTwinning“ mokyklas, o naujos idėjos paskatins daugiau mokytojų įsitraukti į „eTwinning“  mokytojų gretas.

Daugiau skaitykite „eTwinning“ puslapyje Latvijoje seminare susitiko „eTwinning“ mokyklų komandos

2023-08-29

Progimnazija – programos „eTwinning“ nacionalinių apdovanojimų 2023 lyderė

Rugpjūčio 29 dieną Vilniuje vyko kasmetiniai „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai. Šiemet mūsų progimnazijos bendruomenės komandos veiklų rezultatai buvo itin svarūs. Progimnazija buvo apdovanota programos „eTwinning“ 2023–2024 m. mokyklos ženkleliu. Šis apdovanojimas įrodo, kad mūsų bendruomenė yra pripažinta lydere šiose srityse: skaitmeninės, elektroninio saugumo veiklų, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų sklaidos, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo bei personalo ir mokinių bendradarbiavimo veiklų skatinimo.

Į šventinį renginį vyko programos „eTwinning“ mentorė, pradinio ugdymo mokytoja Danguolė Tumėnienė. Ji taip pat buvo apdovanota padėka už programos „eTwinning“ mentorystę, bendradarbiavimą ir profesionalumą  prisidedant prie tarptautinio „eTwinning“  projekto sėkmingo įgyvendinimo Lietuvoje, mokytojai įteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai už tarptautinių projektų vykdymą.

2023-06-20

Kai matematika ir menai draugauja pamokose

Matematika ir menas yra susiję įvairiais būdais. Pasirodo, matematiką galima pamatyti, išgirsti, patirti visur – tapyboje, architektūroje, gamtoje, ritminėje melodijoje grojant instrumentu ar dainuojant, šokant ar jaukiai gaminant maistą namuose, šešėlių teatre, žongliruojant, žaidžiant kaladėlėmis, taip pat sapnuose… Meno kūriniuose galima rasti iš matematikos pamokų atkeliavusių pažįstamų objektų: skaičių, linijų, taškų, formų, plokščių ir erdvinių figūrų, matematinių sekų simetrijos, perspektyvos, gylio ir net laiko. Matematika neapsiriboja skaičiais ir skaičiavimais, o jos ieškojimas neakivaizdžiose vietose yra puikus mokinių ugdymo(si) ir sudominimo  stimulas.

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 4b klasės mokiniai  spalio-gegužės mėnesiais vykdė veiklas dalyvaudami tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Matematika yra menas, menas yra matematika“ (angl. „Math is Art, Art is Math“). Projekte kartu dalyvavome su Lenkijos, Turkijos, Italijos, Gruzijos, Graikijos, Rumunijos mokiniais ir jų šauniais mokytojais.

Projekto ašis – bendradarbiavimas, persipinantis su komandiniu darbu. Ketvirtokus sudomino ir naujos, dar neišbandytos veiklos. Neformalaus ugdymo užsiėmimuose ketvirtokai kūrė OPARTO meno kūrinius. Tai vizualiojo meno stiliaus kūriniai, kuriuose naudojamos optinės iliuzijos. Integruotose matematikos ir dailės pamokose didelį susidomėjimą mokiniams paliko  pažintis su dailininko P.Pikaso kūryba. Mokinių kubizmo idėjos sugulė į išskirtinius piešinius.

Augindami skaitmeninę ir komunikavimo kompetencijas ketvirtokai sukūrė dėlionę. Jai panaudota Kėdainių senamiesčio Kalėdinė nuotrauka. Į technologijų  kūrybinį procesą įsitraukę, draugams kalėdines dėliones kūrė ir siuntė panaudodami savo piešinių nuotraukas.

O kur dar nuotoliniai susitikimai su projekto partneriais. Jų laukdavome visi – ir mokytojai, ir mokiniai. Susitikimų metu pristatydavome veiklas, dainuodavome, atlikdavome vieni kitų užduotis, planuodavome kartu veiklas.

 

Projektas vyko labai aktyviai, veiklą keisdavo vis nauja veikla. Projektas pakeitė ir mokinių požiūrį į matematiką. Ketvirtokams matematika dabar jau ne vien skaičiai ir skaičiavimai, simetrija ar asimetrija… Matematika sužibo naujomis spalvomis, įvairiomis emocijomis ir net suskambo dainomis.

Skaitykite „Švietimo naujienų“ svetainėje https://www.svietimonaujienos.lt/kai-matematika-ir-menai-draugauja-pamokose/

2023-06-15

Mokytoja Danguolė Tumėnienė su savo mokiniais dalyvavo tarptautiniame projekte „Happy Kids With STEAM“. Projekto dalyviai: 36 mokytojai ir 200 mokinių iš 10 Europos šalių (Turkijos, Serbijos, Lietuvos, Moldovos, Rumunijos, Italijos, Lenkijos, Graikijos, Kroatijos, Maltos). Glaudus partnerių bendradarbiavimas ir atliktos veiklos įvertintos! Projektas pelnė eTwinning Europos Kokybės Ženklelį.

.

2023-05-29

Gegužės 29 dieną 4b klasėje vyko Dailės terapijos diena. Tai Švietimo mainų paramos fondo dovana – edukacinis dailės saviraiškos/terapijos užsiėmimas, kuris skirtas 4b klasei, kaip konkurso „Geriausias Lietuvos „eTwinning“ projektas 2022“ nugalėtojams.

Užsiėmimo pradžioje susipažinę su edukatore Asta Kudreckaite, mokiniai piešiniais „kalbino“ savo širdelę: kaip ji jaučiasi ir ką ji norėtų pasakyti. Vėliau piešė savo svajonių mokyklą. Įdomu tai, kad pirmąsias 10 min. jie dirbo nesitardami, o likusias 10 min. galėjo diskutuoti ir aptarti savo darbus. Veiklas užbaigė kurdami klasės inicialų žemėlapį.

Užsiėmimo metu mokiniai daug kalbėjo. Kiekvienas darbas buvo pristatytas. Edukatorė Asta kantriai kalbino kiekvieną, todėl vaikai tapo atviresni, drąsesni ir labiau pasitikintys savimi. Ugdytiniai sužinojo, kad dailės terapijoje svarbiausia yra kūrybinis procesas.

2023-05-29

Mokiniai įmena stiklo paslaptis

Smalsumas bei didelis noras praplėsti savo žinias apie medžiagas, iš kurių pagaminti įvairūs daiktai, o ypatingai trapūs ir dūžtantys, antrokėlius paskatino dalyvauti programos „eTwinning“ projekto „Getting to know glass“ veiklose.

Visi probleminiai klausimai, tyrinėjimai „sukosi“ apie stiklą. Projekto metu mokiniai atsakinėjo į klausimus, patys juos formulavo bei pateikė projekto draugams ir inicijavo internetinės knygos apie stiklo žmogeliuko kelionę po pasaulį kūrimą. Dauguma projekto dalyvių prisiminė šiek tiek pamirštą žaislą kaleidoskopą, tačiau kai kuriems ši priemonė tapo atradimu. Mokiniai smalsavo, kaip spalvoti stikliukai gali susidėlioti įvairiomis mozaikomis.

Dalyvaudami projekto veiklose mokiniai išbandė įvairius internetinius įrankius, kuriuos integruosime į dalykų pamokas. Kuriant projektui logotipą, stiklinių rutuliukų, įvairių papuošimo detalių ieškoti padėjo tėveliai. Įdomus atradimas mokiniams buvo piešimas ant stiklo. Jie sukūrė aktualų ir estetišką Lietuvos valstybinių švenčių vaizdinį. Taip pat ant polietileno plėvelės mokiniai suprojektavo įdomų vitražą.

Kadangi šis projektas yra tarptautinis, tai mokiniai patobulino ir anglų kalbos kompetencijas kurdami veiklų aprašus.

Rita Kerzienė, pradinio ugdymo mokytoja

2023-05-08

Progimnazija – „eTwinning mokykla 2023–2024“

Labai didžiuojamės, kad jau trečius metus iš eilės esame apdovanoti prestižiniu Europos programos „eTwinning“ apdovanojimu – „eTwinning mokykla 2023–2024“. Mūsų mokykla buvo pripažinta kaip Europos švietimo ugdymo įstaigų skaitmeninės ir elektroninės praktikos, novatoriškų ir kūrybingų pedagogikos metodų, nuolatinio darbuotojų profesinio tobulėjimo skatinimo ir profesinio tobulėjimo lyderė. Išdidžiai galime teigti – mūsų progimnazija yra stipri, veikli ir kūrybiška „eTwinning“ komanda.

Jus gali sudominti:

„eTwinning mokykla 2023–2024“:

https://school-education.ec.europa.eu/en/recognition/etwinning-school-label/winners-list?period=2023-2024

„eTwinning 2023–2024 mokyklos/Lietuva“:

https://school-education.ec.europa.eu/en/recognition/etwinning-school-label/winners-list?search_api_fulltext=Lithuania%20&period=2023-2024&page=1&fbclid=IwAR1UMahnp2hL_UKSXiSJQ3Mr2vg3pfrwO5teXtyuLqIOgjVySxDIWOKvKLs

2022-12-24

eTwinning tarptautinis projektas „Christmas Carols“

4b klasės mokiniai kartu su mokytoja Danguole Tumėniene aktyviai dalyvavo su draugais iš Italijos, Graikijos, Slovakijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lenkijos eTwinning tarptautiniame projekte „Christmas Carols“ / „Kalėdų giesmės (dainos)“. Projekte pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Kalėdų švenčių tradicijai ir kalėdinėms giesmėms. Kiekvienos šalies mokiniai ir mokytojai bendradarbiavo kurdami Advento kalendorių, projekto logotipą, įgarsino Kalėdų ir Naujų metų sveikinimus savo gimtąja kalba ir anglų kalba, sukūrė video, pristatydami kalėdinę dainą ir instrumentinį pasveikinimą, kalėdinius atvirukus – pasveikinimus ir išsiuntė visiems projekto draugams. Šiame projekte mokiniai daug sužinojo apie kitų šalių Kalėdų papročius, pagilino anglų kalbos žinias.

Projekto veiklos prasidėjo nuo pirmojo mokytojo susitikimo, kuriame dalyviai susipažino, aptarė veiklas. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Kalėdų švenčių tradicijai ir kalėdinėms giesmėms. Sukurtuose pristatymuose, kartu su dalyvaujančių mokyklų komandomis pristatėme, kaip Kalėdos švenčiamos kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. Visi kartu, mokiniai ir mokytojai, bendradarbiavome kurdami internetinį Advento kalendorių. Mūsų komandai atiteko net 4 Adventinio kalendoriaus lapeliai. Pristatėme kūčių valgius, Kalėdų tradicijas, senovines Kalėdų giesmes.

Kūrėme ir rinkome projekto logotipą, įgarsinome Kalėdų ir Naujų metų sveikinimus savo gimtąja kalba ir anglų kalba, sukūrėme video, pristatydami kalėdinę dainą ir instrumentinį pasveikinimą. Sukūrėme kalėdinius atvirukus – pasveikinimus ir išsiuntėme visiems projekto draugams. Kalėdos buvo smagios. Mus pasiekė visų projekto partnerių laiškai su nuoširdžiai sukurtais projekto draugų laiškais-atvirukais.

Bendradarbiaujant visiems mokytojams ir naudojant WordWall įrankį, sukurtas interaktyvus žaidimas-viktorina apie Kalėdų papročius ir tradicijas projekto partnerių šalyse.

Šiame projekte 4b klasės bendruomenė buvo vieninteliai Lietuvos atstovai. Džiaugiamės naujomis patirtimis ir užsimezgusia draugyste. Nutarta tęsti darbus naujame eTwinning ir Erasmus projekte.

2022 m. rugpjūtis

Į tradicinius kasmetinius  „eTwinning“ apdovanojimus Vilniuje  buvo pakviesta mūsų mokyklos mokytoja Danguolė Tumėnienė. Jos sukurtas projektas „Skaityk-Rašyk-Mąstyk-Kurk“ tarp septynerių ir vienuolikos metų mokinių paskelbtas geriausiu, kurį įgyvendinti padėjo ir Lietuvos pradinių  klasių  mokytojų komandos. Nacionaliniame geriausio „eTwinning” projekto konkurse laimėtojais paskelbti 16 projektų ir juos kūrusių mokytojų iš  teigiamai įvertintų 508 Nacionalinio kokybės ženklelio (NKŽ) paraiškų.

Renginio akimirkos plačiau:

https://www.etwinning.lt/vasara-palydeta-kasmetiniais-etwinning-apdovanojimais/

2021-2022m. m. 3 b klasės mokinių  ir mokytojos Danguolės Tumėnienės „eTwinning“ projektinė veikla įvertinta nacionaliniais kokybės ženkleliais. 

Mokiniai kartu su Lietuvos mokyklų 2-4 klasių draugais vykdė „eTwinning“ projektą „Skaityk-Rašyk-Mąstyk-Kurk“  skaitymo gebėjimų ir kritinio mąstymo ugdymo tema. „eTwinning“ projekto „Happy Kids With STEAM“, kurio tikslas – lavinti smalsių mokinių 21-ojo amžiaus įgūdžius: problemų sprendimo, projektavimo ir konstravimo, technologinės kūrybos, kritinio mąstymo, gebėjimo dirbti komandoje ir technologijų naudojimo kompetencijas, veiklos buvo vykdomos bendradarbiaujant su mokiniais iš 10 užsienio šalių. Abu projektai apdovanoti NKŽ (Nacionaliniais Kokybės Ženkleliais).

2022-05-20

1c klasės mokiniai aktyviai dalyvaudami projekto „eTwinning“ veikloje ,,Esu lietuvis“ patyrė daug naujų ir įdomių įspūdžių, plėtė savo pažintinius, socialinius ir kūrybinius gebėjimus. Pirmokai, inicijuojami mokytojos Ritos, jungėsi į projekto partnerių bendrus užsiėmimus, atliko įvairias veiklas: dainavo, šoko, dalinosi informacija apie įdomias lankytinas Lietuvos vietas, „Twinspace“ erdvėje rašė draugams komentarus, balsavo, renkant logotipą. Mokiniai įgijo žurnalisto darbo ir interviu metodo pradmenų kalbindami mūsų kraštietį, LR Seimo narį, politiką Tomą Bičiūną. Manome, kad Seimo nario mintis apie Lietuvą mokiniai ilgai įsimins.

Sėkmingiausia projekto dalimi tapo projekto logotipo kūrimas. Pirmokams buvo tikras iššūkis, nes šį darbą teko atlikti programėle „Microsoft Paint“. O maloniausia buvo tada, kai balsavimo būdu LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos mokinio sukurtas logotipas buvo įvertintas geriausiai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad visus devynis mėnesius projektą puoš mūsų klasės mokinio sukurtas logotipas.

2022-03-16

Kovo 16 dieną minėdami mokslo savaitę 3b klasės mokiniai, mokytoja Danguolė Tumėnienė ir tarptautinio eTwinning projekto „Happy Kids With STEAM“ partneriai iš Turkijos, Lenkijos, Italijos, Serbijos ir Moldavijos susijungė į bendrą nuotolinę pamoką- webinarą. Mokiniai ne tik  draugiškai prisistatė, bet ir vykdė STEAM eksperimentą „Skleidžiasi gėlių žiedai“. Eksperimento rezultatus pristatė vieni kitiems. Nuotolinio susitikimo „langai“ pražydo įvairiomis spalvomis.

Šis susitikimas dar kartą įrodo, kad eTwinning projektai – tai pamokos kitaip, tai pamokos kartu su kitų šalių mokiniais.

Kolegialus mokinių ugdymas

Mūsų progimnazija aktyviai dalyvauja Nacionalinio eTwinning projekto „Skaityk-Rašyk-Mąstyk-Kurk“, kuris skirtas 2-4 pradinių klasių mokiniams, veiklose. Šis projektas tarsi pagilina, pratęsia pradinio ugdymo programą. Visi žinome, kad pradinė mokykla yra pagrindinis mokinių skaitymo, rašymo, mąstymo įgūdžių įgijimo ir auginimo laikotarpis. Be to, didelę reikšmę mokinio ūgčiai turi ir kūrybiškumo ugdymas, bendradarbiavimas ir bendravimas. Bendradarbiaujant ne tik skatinamas mokinių susidomėjimas skaitymu ir rašymu, bet ir stiprėja jų pasitikėjimas savimi.

Pirmąją dieną po mokinių atostogų į bendrą nuotolinį susitikimą – Kahoot viktorinos žaidimą susijungė net penkių miestų trečiųjų klasių mokiniai iš Tauragės Aušros progimnazijos, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos, Šiaulių Juventos progimnazijos, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos ir mūsų, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 3 b klasės mokiniai, paskatinti šių ugdymo įstaigų šauniųjų mokytojų. Dar prieš atostogas pamokose ir namie skaitėme H. K. Anderseno pasaką „Nauji karaliaus drabužiai“. Išbandėme ir audiopasakos formatą. Šis skaitymo būdas mokiniams labai patiko. O sausio 10 dieną draugiškai žinias ir gebėjimus pastiprinome žaisdami žaidimą-viktoriną Kahoot. Kiek azarto buvo žaidimo metu! O juk geros emocijos ir puiki savijauta mus motyvuoja.

„Skaityk-rašyk-mąstyk-sukurk“ logotipo rinkimų I turas

Progimnazijos antrame pradinukų aukšte veikia eTwinning projekto „Skaityk-rašyk-mąstyk-sukurk“ logotipo rinkimų I turas. Iniciatorė mokytoja D. Tumėnienė.

,,Esu lietuvis“

1c klasės mokiniai 2021-2022 m. m. aktyviai dalyvauja programos „eTwinning“ projektinėje veikloje: kartu su 14 Lietuvos mokyklų pradinio ugdymo mokiniais įsijungė į projektą ,,Esu lietuvis“. Šis pilietiškumą ugdantis projektas skatina mažuosius pirmokus geriau pažinti savo šalį, jos gamtą, istoriją, žymius Lietuvos žmones. Kiekvieno mėnesio mažųjų veiklos padeda jiems neskubant, aiškiai atliekant užduotis pažintinės ir kūrybinės veiklos metu įprasminti save, mokytis bendradarbiauti. Mokiniai išradingai kūrė projekto logotipą naudodamiesi programa „Power Point“, įdomiai pristatė savo progimnaziją, Kėdainių krašto istorines vietas. Pirmokai padedami tėvelių galėjo iš arčiau susipažinti su Mikalojaus Daukšos ąžuolo istorija, apžiūrėti senolį bei pasidalinti šia patirtimi su projekto dalyviais.
Kiek dar daug įdomių veiklų laukia 1c klasės tvirtos bendruomenės!

„Smile, Earth!“

Mūsų progimnazija buvo apdovanota dar vienu Europos Kokybės ženkleliu už puikią veiklą dalyvaujant programos „eTwinning“ projekte “Smile, Earth!”. Mūsų progimnazijos, mokinių ir mokytojų, veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

„Computer and health. How did I study at home?“

Džiaugiamės ir dėkojame mokytojai Danguolei Tumėnienei, kuri buvo įvertinta Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto „Computer and health. How did I study at home?“ veiklą.

 

2020–2021 m. m. respublikos mokyklų pradinukai susivienijo bendrai „eTwinning“ projekto „STEAMuko draugai“ veiklai. Mokiniai iš Tauragės, Kėdainių, Šiaulių, Rumšiškių, Vilniaus, Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio, Kudirkos Naumiesčio darbavosi „Rudens gamtos“, „Meno“, „Technologijų pasaulio“, „Inžinerijos“, „Matematikos“ laboratorijose. Visus mokslo metus darbas virte virė ir mūsų progimnazijos 1a ir 2b klasėse. Pradinukai vykdė mokytojos Danguolės Tumėnienės sukurtą eTwinning projektą „STEAMuko draugai“.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas skaitykite „Švietimo naujienos“ puslapyje https://www.svietimonaujienos.lt/etwinning-projektas-steamuko-draugai-kelias-i-atradimu-ir-pazinimo-pasauli/

Projektas ,,Šypsokis, Žeme“

Sakoma: ,,Gera pradžia — pusė darbo.“ Prieš metus užsimezgė šiltas ir artimas bendradarbiavimas su Telšių ,,Germanto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Sonata Liaudanskiene, kartu dalyvavome jos sukurtame projekte ,,Geometrijos šalyje“.

O šiais mokslo metais nutarėme kartu su Sonata kurti projektą ,,Šypsokis, Žeme“. Į šio projekto  veiklą įsitraukė ne tik mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos, bet ir iš tolimų šalių – Turkijos ir Ispanijos. Projektas tapo tarptautiniu. Žengti šį ryžtingą žingsnį, tampant projekto autore, mane skatino kūrybingi, aktyvūs ketvirtokai ir jų tėveliai bei žinia, jog mūsų mokykla įsitraukė į EKO mokyklų tinklą. Kaip išsaugoti švarią Žemę, kuria galėtume džiaugtis dar ilgus metus, kaip prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, kaip rūšiuoti atliekas ir iš jų pasigaminti kažką neįprasto, gražaus, kaip sukurti filmukus ekologine tema – toks didžiausias mano siekis.

Projektas ,,Šypsokis, Žeme“ prasidėjo rugsėjo mėnesį, o baigėsi gražiu visų mokyklų virtualiu susitikimu, minint Žemės dieną balandžio mėnesį. Šie mokslo metai buvo neįprasti, tačiau mūsų neišgąsdino veiklos dirbant kitokiu būdu. Labai džiaugiuosi ir savo mokinių tėvelių pagalba, kurie tapo didele šio projekto dalimi. Dalyvavimas projektuose atveria plačias galimybes tobulėti, gerina mokymosi procesą, skatina naujų mokymosi metodų ieškojimą ir pritaikymą, stiprina abipusį ryšį
tarp mokytojo ir mokinių. O ir kinų patarlė sako: „Tūkstančio mylių kelionė prasideda
mažu žingsneliu.“

Mes ieškome pavasario

Prasidėjęs pirmasis saulėtas ir šiltas pavasario mėnuo mūsų stiprią 4c klasės bendruomenę sutelkė bendram tikslui įgyvendinant projektą ,,Mes ieškome pavasario“. Mokiniai su savo šeimos nariais dvi savaites turėjo galimybę rasti ir nufotografuoti kokį nors pavasario požymį, apsilankyti prie kokio nors vandens telkinio, rasti tiltelį bei pagaminti parskrendantiems paukšteliams inkilėlį. Kiek daug gerų emocijų buvo patirta šiuo laikotarpiu, vaikai smagiai praleido laiką gamtoje, o meistrauti  inkilėlius tėčio turimais įrankiais buvo smagus išbandymas. Ši mažo, bet įkvepiančio projekto dalis, tapo didele ir mūsų vykdomo tarptautinio eTwinning projekto ,,Smile, Earth! “ dalimi. Savo įamžintas akimirkas sukėlėme į lentą, kuri vis dar yra nuolat pildoma naujais, pačių mokinių sukurtais nuotraukų koliažais.

Mes – Žemės vaikai! Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazija 4c

Projekto partnerių bendra mankšta

Nuotolinio ugdymo metu labai svarbu išlaikyti mokinių fizinę ir emocinę sveikatą. Vasario 23 dieną progimnazijos 2 b klasės mokiniai ir mokytoja Danguolė Tumėnienė į nuotolinę fizinio ugdymo pamoką pasikvietė kartu pasimankštinti ir tarptautinio eTwinning projekto „Computer and health How did I study at home?“ partnerius, mažuosius draugus ir jų mokytojas iš Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“, „Šviesuliukų“ grupės ir Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“, „Bitučių“ grupės. Mokiniai emocingai dalyvavo fizinio aktyvumo veiklose. Prie smagaus renginio prisijungė ir VDU pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo kalbos mokymo programos studentė Gabija Kavaliauskaitė, atliekanti mokomąją praktiką 2 b klasėje.

Mūsų progimnazija pripažinta „eTwinning mokykla 2020-2021“! “eTwinning mokyklos” statuso įgijimo idėja – tai tobulėjimo kelionė su elementais, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Tai nėra varžybos, greičiau perėjimas iš vieno lygio į kitą. Šiuo ženkleliu programa siekia suteikti pripažinimo bei pasidžiaugti ne pavieniui dirbančių programos „eTwinning“ dalyvių, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandų veikla, atsidavimu bei darbu. Šį kartą su ženkleliu pasiekė ir eTwinning dovanos.

Mokyklai tapus EKO mokyklų tinklo nare, gimė puiki idėja sudalyvauti eTwinning projekte ,,Šypsokis, Žeme!“ (,,Smile, Earth!“). Mūsų LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos 4c klasės mokinių kaip ir visų projekte dalyvaujančių tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius domėtis ekologija ir aplinkosauga, ugdyti saikingo vartojimo ir atliekų rūšiavimo įgūdžius. Aštuonis mėnesius trunkantis projektas didins mūsų susidomėjimą šiltnamio efektu, kūrybinių dirbtuvių metu išmetamus daiktus išmoksime prikelti antram gyvenimui,  stebėsime oro temperatūros pokyčius ne tik skirtinguose Lietuvos miestuose, bet ir tolimose šalyse kaip Turkija ir Ispanija, tobulinsim IT įgūdžius, kurdami filmukus, dalyvausime, ragindami visus prisijungti prie aplinkos tvarkymo akcijos ,,Darom“.

2020 m. lapkričio – gruodžio mėn. veiklos

2020 m. rugsėjo-spalio mėn. veiklos

eTwinning projektas “(STEM) everyway that we can” apdovanotas EUROPOS KOKYBĖS ŽENKLELIU. Tai reiškia, kad Danguolės Tumėnienės bei jos klasės mokinių veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje!

Rugsėjo 30 dienos popietę į nacionalinių „eTwinning“ apdovanojimų šventę Vilniuje, Verkių rūmų parke, rinkosi aktyviausi programos „eTwinning“ bendruomenės nariai. Ceremonijoje buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertinti mokytojai, vykdę programos „eTwinning“ projektus 2019-2020 mokslo metais, „eTwinning“ nacionalinio konkurso nugalėtojai ir „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021 ženkleliais įvertintos Lietuvos mokyklos. Džiugu, kad apdovanojimų šventėje jau šeštą kartą dalyvauja mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, „eTwinning“ programos mentorė Kauno regione, Danguolė Tumėnienė. Mokytojos Danguolės veikla vykdant ir kuriant projektus per šešerius metus įvertinta net 40 Nacionalinių kokybės ženklelių.

Didžiuojamės ir mūsų progimnazijos aukštu įvertinimu. Už aktyvų dalyvavimą „eTwinning“ programoje, jos vertybių sklaidą ir pažangių pedagoginių metodų taikymą, jau antrą kartą, pelnė „Programos eTwinning mokykla“ 2020-2021 ženklelį.

2020 m. liepos – rugpjūčio mėn. veiklos

Labai svarbi, džiugi ir laukta žinia. Mūsų 2019/ 2020 mokslo metų Tarptautinis eTwinning projektas įvertintas Nacionaliniu eTwinning Kokybės ženkleliu. Tai buvo iššūkis 1b klasės bendruomenei, nes atkeliavus nuotoliniam ugdymui, dauguma projekto veiklų nukeliavo į pirmokėlių namų laboratorijas.

Vasaros atostogos pasipuošė dar viena svarbia žinia, tai nacionalinis eTwinning projekto „Internetinė pradinuko laboratorija-2“ kokybės ženklelis. Tai jau trečiasis ženklelis už vykdytą projektinę veiklą 2019-2020 mokslo metais. Šis projektas išskirtinis, nes startavus nuotoliniam ugdymui, tapo aktyvių, naujų metodų ir idėjų platforma pamokoms.

2020 m. gegužės – birželio mėn. veiklos

Mokytoja Rita Kerzienė bei 3 c klasės bendruomenė gavo Nacionalinį kokybės ženklelį už „eTwinning“ projektą „Geometrijos šalyje“!

Mūsų progimnazija jau kurį laiką yra „eTwinning“, pažangiai ir smagiai Europoje besimokančios bendruomenės, dalis. Progimnazijoje aktyviai vykdomi įvairūs „eTwinning“ projektai. Šiais mokslo metais 1b klasės mokiniai sėkmingai pradėjo dalyvauti šių projektų veiklose. Džiugu, kad projektų „ABC tai tik pradžia“, „Internetinė pradinuko laboratorija-2“ ir „(STEM) everyway that we can“ nesustabdė Covid-19 virusas, karantinas ir nuotolinis ugdymas. Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinio-ugdymo-ir-etwinning-projektines-veiklos-derme/?fbclid=IwAR0UzmFeeio2-X3wdI6rv7-5pu9jhv0c2TCMC2kiieCf3shPOObs7mfsSAs

Mokytoja Danguolė Tumėnienė bei 1b klasės bendruomenė gavo Nacionalinį kokybės ženklelį už „eTwinning“ projektą „Rudens spalvos“!

2019 m. spalio – gruodžio mėn. veiklos

1b klasės mokiniai užbaigė veiklas savo pirmame eTwinning projekte „Colors of autumn. Rudens spalvos“. Su spalvotu rudeniu mokiniai leidosi į atradimų kelionę. Stebėjo rudens požymius, domėjosi vykstančiais reiškiniais, spalvomis. Rudens dirbtuvėlėse piešė, kūrė, konstravo. Savo veiklomis dalinosi su projekto partneriais. Smagu ir naudinga buvo sužinoti kaip rudens grožį ir dosnumą perteikia kiti bendraamžiai. Projekto pabaigą vainikavo sukurta bendra veiklų projekte knyga.

Jau antrus mokslo metus dalyvaudami projekte „Informatika pradiniame ugdyme“,  respublikos mokytojai bendraminčiai susijungė į  tęstinį eTwinning projektą „Internetinė pradinuko laboratorija-2“. Projekto veiklose dalyvauja ir 1b klasės mokiniai. Mokiniams  organizuotas  CodeWeek 2019 renginys „Kodavimo žaidimai vaikams“ – cw19-byGkC. Pirmokėliai, naudodamiesi internetine programėle, kodavo pasirinktus paveikslėlius,  užduotimis dalinosi su draugais.

3c klasės mokiniai, siekdami patobulinti savo matematinius įgūdžius nuo 2019-10-01  įsijungė į 5 mėnesius trunkančią projektinę etwinning veiklą. Projekte „Geometrijos šalyje“ dalyvauja 9 mokyklos iš visos Lietuvos. Mokiniams labai įdomu kiekvieną mėnesį atlikti numatytas veiklas, jomis pasidalinti su projekto partneriais. Trečiokai patys kuria filmukus iš įamžintų akimirkų veiklų metu, į veiklą įtraukiami tėveliai, kurie visuomet padeda dalyvaudami kartu su vaikais. Mokiniai šio projekto metu lavins loginį mąstymą dėliodami kubiką–rubiką, visi kartu bendrai kurs GEOMETRIUKĄ, patobulins kūrybines ir socialines kompetencijas, mokysis kurti skaitmeninius plakatus. Sukurtomis veiklomis dalinsimės TwinSpace erdvėje.