Darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2020 metais

Eil. Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m.
Nr. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Vadovai 2185 2185 2191  
2. Mokytojas * 1194 1194 1334  
3. Mokytojas ** 1352 1352 1680  
4. Vyresnysis mokytojas * 1343 1343 1417  
5. Vyresnysis mokytojas** 1381 1381 1653  
6. Mokytojas metodininkas* 1384 1384 1517  
7. Mokytojas metodininkas* * 1664 1664 1758  
8. Buhalterijos darbuotojai 1068 1068 1068  
9. Kiti administracijos darbuotojai 710 710 710  
10. Aptarnaujantis personalas 607 607 607  

* Nurodytas darbo užmokestis už etatą.

** Nurodytas darbo užmokestis už turimą darbo krūvį.

Informacija apie Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos darbuotojų darbo užmokestį 2019 metais

Eil. Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
Nr. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Vadovai 1858 1858 1936 2185
2. Mokytojas * 1194 1194 1194 1194
3. Mokytojas ** 1352 1352 1352 1757
4. Vyresnysis mokytojas * 1343 1343 1343 1343
5. Vyresnysis mokytojas** 1231 1231 1306 1470
6. Mokytojas metodininkas* 1384 1384 1384 1384
7. Mokytojas metodininkas* * 1455 1455 1572 1754
8. Buhalterijos darbuotojai 1041 1041 1041 1145
9. Kiti administracijos darbuotojai 690 690 690 759
10. Aptarnaujantis personalas 555 555 555 611

* Nurodytas darbo užmokestis už etatą.

** Nurodytas darbo užmokestis už turimą darbo krūvį.