ECO mokykla

„Ekologiškumo virusas plinta“

„Ekologiškumo virusas plinta“ –   tai jau šešerius metus vykdomas aplinkosauginis projektas, kuris kasmet žaliomis idėjomis „užkrečia“  vis daugiau jaunųjų Lietuvos piliečių. Šiomis idėjomis užsikrėtė ir mūsų progimnazijos dvi komandos. Lietuvos mokyklų 3-4 klasių mokinių aplinkosaugos konkurse ,,EKOLOGIŠKUMO VIRUSAS PLINTA 2021” dalyvavo 3b klasės komanda „Aušros gamtukai“, o 5-6 klasių mokinių grupėje varžėsi komanda „Jaunieji eko olimpiečiai“. Konkursas vyko lapkričio 11 dieną internetinėje erdvėje. Atlikę užduotis mokiniai sužinojo, kad tinkamas atliekų rinkimas, tvarkymas ir pateikimas antriniam naudojimui – tai procesas, prie kurio prisidėdamas kiekvienas visuomenės narys gali padėti išsaugoti švarią, sveiką ir stabilią aplinką. Mokiniai, mokytojos Giedrė Valansevičė ir Danguolė Tumėnienė apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis.

2021 m. lapkričio 20-28 d.

„Gamta niekados mūsų neapgaudinėja, tik mes patys nuolat apsigauname“ (Žanas Žakas Ruso)

Pirmus metus mūsų progimnazija dalyvauja Europos atliekų mažinimo savaitės akcijoje. Tai renginys, kuris vyksta paskutinę lapkričio savaitę. Jo tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą naudojant išteklius ir tvarkant atliekas. Visą savaitę įvairių renginių metu progimnazijos  bendruomenė  buvo supažindinama su pagrindinėmis atliekų susidarymo ir tvarkymo problemomis, visi ieškojome šių problemų sprendimo galimybių, keitėmės idėjomis apie antrinį atliekų panaudojimą.

Europos atliekų mažinimo savaitės metu, progimnazijoje lapkričio 20-28 dienomis vyko įvairios informacinės ir šviečiamosios iniciatyvos.

Lapkričio 10 d. – gruodžio 10 d. mokiniai dalyvavo Respublikiniame nuotoliniame pradinio ugdymo mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Sportuojanti Kalėdų eglutė“. Konkurso tikslas – supažindinti mokinius, kaip, tausojant aplinką, naudojant turimus išteklius, galima mažinti vartotojiškumą ir iš antrinių žaliavų sukurti įvairių kalėdinių žaisliukų sporto tema.

Lapkričio 23 d. „Eko turizmo“  būrelio dalyviai atliko Rūšiuotuko užduotėles, prisiminė, kaip teisingai rūšiuoti ir tvarkyti atliekas. Užsiėmimo metu mokiniai surinko ir išrūšiavo progimnazijoje ir šalia jos rastas šiukšles. Jie diskutavo apie tai, kaip išvengti didelio kiekio atliekų, kaip jas panaudoti dar kartą, tinkamai tvarkyti.  

Lapkričio 22-30 d. vyko pasiruošimas užsienio kalbų 5-8 klasių konferencijai „Nuo sveikos gyvensenos iki sveikos aplinkos“ („Healthy me, healthy environment“), kuri vyks lapkričio 30 d. 

Nuo spalio 28 d. progimnazijoje įgyvendinamas projektas “Climate is changing, it’s our turn!”

Projekte dalyvauja mokyklų iš Turkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos mokiniai ir mokytojai. 

Šios projektinės veiklos tikslas – didinti visuomenės, kurioje gyvename, informuotumą apie pasaulinę klimato kaitą. Įgyvendinant projektą planuojama pagerinti visuomenės požiūrį į  aplinkosaugą. Tikime, kad mokiniai supras, kaip įmanoma sėkmingai prisidėti prie  klimato kaitos sustabdymo, jie pagilins žinias apie globalų atšilimą, praplės akiratį tarptautiniu mastu, kaip kitų Europos šalių mokiniai supranta tvarumo prasmę.   

Lapkričio 22-26 d. progimnazijos koridoriuose esančių televizorių ekranuose buvo demonstruojami animuoti filmukai apie atliekų rūšiavimą ir perdirbimą.

Lapkričio 20-28 d. buvo kuriamas fotoalbumas “Mano šeima rūšiuoja“. Progimnazijos bendruomenės nariai siuntė nuotraukas apie rūšiavimo įpročius šeimose. Netrukus albumas bus parengtas ir paviešintas.

Lapkričio 22-26 d. vyko teminės logopedinės pratybos „Nekalbiukams patinka rūšiuoti“. Logopedo tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant ir naudojantis turimomis šiuolaikinėmis priemonėmis organizuoti kalbos ugdymo procesą, kuriame mokiniai susipažintų su skirtingomis atliekų rūšimis, diskutuotų apie atliekų perdirbimo svarbą, įtvirtintų rūšiavimo įgūdžius.

Lapkričio 25 d. 6a ir 6c klasių mokiniai dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos organizuotoje edukacinėje ekskursijoje  Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyne.

Mūsų žemė labai graži: daug miškų, upių, ežerų. Jei norime, kad šis grožis išliktų, privalome juo rūpintis. Tai visai nesunku: tereikia pradėti nuo savęs. Surūšiuok ir išmesk šiukšles į atitinkamus konteinerius, sudrausmink ir pamokyk tuos, kurie nemoka saugoti aplinkos!

2021-11-15

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje savo veiklą  antrus metus sėkmingai vykdo neformaliojo švietimo būrelis „Eko turizmas“. Jau pernai būrelio dalyviai mokėsi rūšiuoti įvairias atliekas ir šiukšles, klausėsi nuotolinių paskaitų apie elektroninės įrangos, naudotų baterijų rūšiavimą. Mokiniai nuolat švarino mokyklos aplinką – rinko ir rūšiavo šiukšles.

Šiemet būrelio vadovės Rūtos Kučiauskienės iniciatyva  pradinių klasių mokiniai prisijungė prie Atliekų tvarkymo centro (ATC) iniciatyvos „Mes rūšiuojam“. Į progimnaziją buvo atvežtos specialios smulkios elektronikos ir baterijų rūšiavimo talpos, kurias būrelio nariai sėkmingai sulankstė ir pastatė po dvi kiekviename aukšte. Taigi iniciatyvi akcija prasidėjo! 

2021-10-14

Tarptautinė elektronikos atliekų diena

Spalio 14 dieną minima Tarptautinė elektronikos atliekų diena. 🖥 📺 📟 Elektronikos atliekų srautas – vienas sparčiausiai augančių visame pasaulyje, o kasmet jų perdirbama tik penktadalis, todėl labai svarbu apie tai kalbėti su visa progimnazijos bendruomene. Minint šią dieną progimnazijos televizoriuose buvo rodomas prezentacinis filmas apie elektronikos atliekų rūšiavimo svarbą, žalą gamtai. 🌏 Progimnazijoje veikiantis EKO būrelis atliko klausimyną, skirtą šiai dienai.
Tausokime aplinką, kurioje gyvename!

2021-09-14

Žaliosios olimpiados Odisėja. „Misija: švari vasara 21“

Mūsų progimnazijos EKO komanda dalyvauja aplinkosauginiame konkurse „Žaliosios olimpiados Odisėja“, kurį organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginiu švietimu besirūpinanti organizacija „Kita forma“. Projektą „Žaliosios olimpiados Odisėja“ sudaro keli etapai. Mes sėkmingai atlikome dviejų etapų užduotis.

Progimnazijos „Žaliosios olimpiados“ komanda, vadovaujama mokytojos Giedrės Valansevičės, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. atsakingai vykdė praktinę užduotį „Misija: švari vasara“. Mokiniai ne tik fiksavo aplinkosauginius pažeidimus savo gyvenamoje aplinkoje, bet ir aktyviai tvarkė erdves.

Konkurso komisija, įvertinusi užduoties metu pasiektus rezultatus, atsiuntė džiugią žinią, kad mūsų komanda iškovojo galimybę dalyvauti pusfinalyje.

Džiaugiamės, kad progimnazijoje daugėja bendraminčių, kurie moka ne tik gėrėtis mus supančia gamta, tačiau ir prisidėti prie jos tvarkymo ir saugojimo.

O „Žaliosios olimpiados“ komandai linkime kuo didžiausios sėkmės pusfinalio etape!

2021-04-29

„Pirmasis pavasario žiedas“

Vasario ir kovo mėnesiais mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo rajoninėje piešinių parodoje-konkurse „Pirmasis pavasario žiedas“, kuriuos rengė Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija ir lopšelis-darželis „Puriena“. Konkursas skirtas Žemės dienai paminėti.

Šio konkurso tikslai: ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti meninį skonį, skatinti saviraišką, plėsti mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimą. Mokiniams suteikta galimybė pristatyti organizatoriams sukurtus originalius piešinius, kuriuose skatinama puoselėti atgimstančios gamtos grožį, tobulumą, ekosistemos trapumą.

Džiaugiamės, kad trijų mūsų mokinių kūrybiniai darbai buvo labai gerai įvertinti, mokinės paskelbtos konkurso nugalėtojomis: I vietą užėmė Smiltė Jakovleva, II vietą – Ugnė Samulevičiūtė, III vietą – Paulina Šikšniūtė.

Dėkojame dailės mokytojai Žanetai Vasilei už mokinių saviraiškos skatinimą.

2021-03-24

„Žalioji olimpiada 2021" vėl kviečia priimti aplinkosauginį iššūkį

Praėję pandeminiai metai parodė, kaip greitai mums įprasta situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Ir jei kovos su pandemija būdą jau daugiau mažiau radome, tai visa eilė aplinkosauginių, darnaus vystymosi, taršos problemų vis dar reikalauja pasukti galvą. Todėl jau penktus metus pakuočių atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ 8-11 klasių moksleivius kviečia į „Žaliosios olimpiados“ ODISĖJĄ. Moksleiviai skatinami patys domėtis aplink egzistuojančiomis problemomis, siūlyti įvairių aplinkosaugos problemų sprendimo būdų, įsitraukti į pokyčius ir jais užkrėsti visą progimnazijos bendruomenę.

Mūsų EKO grupės nariai priėmė iššūkį ir vėl nutarė leistis į aplinkosauginę ODISĖJĄ, kartu su visa progimnazijos bendruomene pasinerti į praktinį, tikrus rezultatus duodantį iššūkį!

Dalyvaudami „Žaliosios olimpiados“ ODISĖJOJE ugdysime mokinių ekologinį sąmoningumą – gilinsime žinias apie aplinkosaugos problemas, skatinsime ne tik domėtis jų sprendimo būdais, tačiau ir siūlyti juos, formuoti palankias aplinkai vertybines nuostatas, ypatingą reikšmę teikdami žiedinės ekonomikos, darnaus vystymosi principams, atsakingam gamtos išteklių vartojimui, teisingam atliekų tvarkymui, akcentuosime atliekų perdirbimo svarbą.

2021-03-01

Gamtosauginė iniciatyva „Paukščiai grįžta namo"

Lietuvoje senu papročiu inkilai keliami prieš kovo 10 dieną, kuri minima kaip Keturiasdešimties paukščių diena. Šiandien išsikėlėme inkilėlį  ir mes, aušriečiai. Inkilėlis mūsų ne tik stilingas, bet ir ekologiškas, nes pagamintas iš antrinių žaliavų. Už tokį inkilą esame dėkingi Ruslanui Linevui – aktyviam aplinkosaugininkui, žmogui, darniai gyvenančiam su gamta.

Visi nekantriai laukiame inkilėlyje įsikursiančių giesmininkų!

2020-12-30

Prasmingus darbus tęsia Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė. Visą mėnesį progimnazijoje vyko projektas „Pradinių klasių bendruomenės EKOeglutė“.

Skaitykite daugiau

2020-12-22

Nacionalinė Žalioji olimpiada – tai ekologijos ir aplinkosaugos žinių, atliekų mažinimo, racionalaus resursų naudojimo bei aplinkos gerinimo Olimpiada. Ir mes priėmėm šį iššūkį! 

2020-12-15

“Naujai gimęs Kalėdiniu žaisliuku” rezultatai

2020-12-15

Visą mėnesį progimnazijoje vyko projektas „Pradinių klasių bendruomenės EKO eglutė“. Mokiniai noriai įsitraukė į veiklas. Savo sukurtais žaisliukais iš antrinių medžiagų puošė pirmąją savo EKO eglutę. Rezultatai pranoko lūkesčius. Kiekvieną dieną eglutė puošėsi, keitė savo rūbą, o mokiniai smalsiai rinkosi pažiūrėti, kokie gi naujai sukurti žaisliukai atkeliavo. O keliavo ne tik žaisliukai, bet atskubėjo ir kalėdinės atostogos. Na, o kad neliūdėtų klasėse likę iškeliavusių atostogauti mokinių žaisliukai, ketvirtokų mokytojos Rita, Irena, Gabrielė, Vida ir Daina ėmėsi kilnios misijos baigti puošti EKO eglutę. Tai dar kartą įrodė, kokia mūsų stipri ir draugiška pradinių klasių mokinių, jų tėvelių ir mokytojų bendruomenė. Gera kurti ir laukti švenčių kartu.

2020-11-25

5a klasės mokinių komanda „Jaunieji eko olimpiečiai“ bei progimnazijos mokinių tarybos narių komanda „Eko olimpiečiai“ dalyvavo respublikiniame aplinkosaugos konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2020“. Konkursą organizavo Vilniaus Žirmūnų gimnazija ir „Jaunųjų Žaliųjų organizacija“. Komandos nariai aktyviai dalyvavo visuose konkurso etapuose, atliko namų darbus. Džiaugiamės galimybe dalyvauti konkurse, kurio tikslas yra skatinti mokinius mylėti, saugoti, tausoti gamtą ir jos išteklius.  

Daniele, Liepa, Gabriele, Ieva, Tautvydai, Gabija, Austėja, Guste, Rugile, Viktorija, Jūs – šaunuoliai! 

2020-11-23

Netradicinės integruotos pamokos patrauklios ir įdomios smalsiems ir žingeidiems pradinių klasių mokiniams. Tokiose pamokose mokiniai skambučio į pertrauką nelaukia. Ne išimtis ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2b klasės mokiniai.

Aktyvūs 2b klasės mokiniai kartu su draugais antrokais ir jų mokytoja Aurelija Dirginčiene iš Šiaulių Juventos progimnazijos ėmėsi ilgalaikio projekto „Medžiagų irimas žemėje“. Abi klasės aktyviai draugauja su STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) veiklomis ir ekologiniu ugdymu.


Skaitykite daugiau

2020-11-04

Lapkričio 4 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2b klasėje vyko mažoji klasės konferencija „Baltijos jūros augalai“.

Skaitykite daugiau

2020-10-14

Spalio 14 diena minima kaip tarptautinė elektronikos atliekų diena. Tad šiandien 2 b ir 5 a klasėse vyko integruota ekologinio ugdymo pamoka „Elektronikos, baterijų, alyvos, automobilių bei kitų atliekų rūšiavimas“. Peržiūrėję specialų vaizdo įrašą apie elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei kitų atliekų rūšiavimą, įrangos pakartotinio naudojimo galimybes, antrokai sužinojo apie Ramiajame vandenyne augančią plastiko atliekų salą, apie tai kaip teisingai ir dėl kokių priežasčių reikia aktyviai rūšiuoti elektronines atliekas. Antrokus sudomino ir įdomūs faktai apie elektroniką. Naujas žinias ir patirtį mokiniai išbandė bendromis jėgomis spręsdami Elektronikos atliekų dienos kryžiažodį, kurį pateikė konkursui.

Norime pasidžiaugti, kad gavome iš „Žaliosios olimpiados“ organizatorių žinutę - mūsų progimnazijos EKO komandos pasiekti rezultatai atliekant vasaros užduotį labai maloniai nustebino olimpiados organizatorius ir mūsų komanda pateko į „Žaliosios olimpiados“ pusfinalius!!!

Pusfinaliai vyks rugsėjo 28-spalio 2 dienomis. Norėdami gerai pasirodyti pusfinaliuose, dabar studijuosime „Žaliąsias knygas“.

Mūsų EKO komanda  -  motyvuota, darbšti ir nenuleidžianti rankų, nepaisant to, kad šiandien vis dar besitęsianti situacija nėra maloni nei vienam iš mūsų!

2020 vasara

Mokyklos EKO grupė dalyvauja nacionaliniame konkurse “Žalioji olimpiada” vykdydama vasaros užduotį inicijavo aplinkos tvarkymo akciją.

 

 

2020-04-20

Lietuvos EKO mokyklų tinklas, kurio koordinatorė yra Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, kvietė dalyvauti tradiciniame fotografijų konkurse „Žemės ir žmogaus darna 2020“. Tikimasi, kad konkursas prisidės, prie aplinkos puoselėjimo, bei kūrimo vertybinių nuostatų ugdymo, padės atskleisti žmogaus ir gamtos darnaus ryšio problematiką, daiktų antrinio panaudojimo galimybes, prisidės prie mokinių kūrybiškumo ugdymo.

Mūsų progimnazijos fotografija „Iš kartos į kartą“ tapo nuotrauka nugalėtoja ir bus panaudota kuriant Lietuvos EKO mokyklų tinklo kalendorių.

Autorius : Milda Rimkutė 8d klasė, mokytoja Giedrė Valansevičė.

 

2020-02-27 

„Atžalyno“ gimnazijoje vyko rajoninė mokinių – mokytojų konferencija “Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose”. Kol mokytojai dalyvavo konferencijoje, dalinosi gerąja patirtimi ekologinio ugdymo klausimais, dvi progimnazijos komandos, sudarytos iš 3-4 ir 7-8 klasių mokinių, dalyvavo protų mūšyje.

2020 m. veiklos planas

Eko mokyklų tinklo koordinatorė: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Nariai:

Gamtosauginė iniciatyva „Paukščiai grįžta namo"