Biblioteka

„Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai stebina ir verta dėmesio – knyga. Knygose gyvos praėjusių laikų godos, girdėti aiškūs įtaigūs balsai žmonių, kurių palaikų dulkės seniai išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žmonija sukūrė, apmąstė, pasiekė, – tarsi burtų išsaugota knygų puslapiuose“.

Tomas Karlailis

Misija–visapusiškai tenkinti progimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, dalyvauti mokinių ugdymo(si) procese, sudarant sąlygas jų tobulėjimui, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui, skatinant jų skaitymo poreikius.

Vizija–tai bibliotekos ir skaityklos virtimas šiuolaikišku švietimo ir informacijos centru, kuris progimnazijos bendruomenei suteikia visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius.

BibliotekininkėsDarbo laikas nuo rugsėjo 1 d.Elektroninis MOBIS katalogas
Zita Kalinienė z.kaliniene@kedainiuausra.lt
Liudmila Šatienė  l.satiens@kedainiuausra.lt
1-4 klasių mokiniai:
 
Pirmadienį – nuo 12.50 val. – 1-2 klasės
Antradienį – nuo 12.50 val. – 3 klasės
Trečiadienį – nuo 12.50 val. – 4 klasės
 
Bibliotekos darbuotojos ateis į 1-4 klases ir išdalins knygas.
 
5-8 klasių mokiniai:
 
Pirmadienį –13.50-16.00 val. – 5a, 5b, 5d kl. mokiniai           
Antradienį –13.50-16.00 val. – 6a, 6b,7d kl. mokiniai
Trečiadienį –13.50-16.00 val. – 7a, 7b, 7c kl. mokiniai
Ketvirtadienį –13.50-16.00 val. – 8a, 8b, 8c, 8d kl. mokiniai
Penktadienį –13.50-16.00 val.  – 5c, 6c, 6d kl. mokiniai         
IMOBIS

Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena (skaitytojai neaptarnaujami).

Biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla.

Abonemente yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos, 6 skaitytojų darbo vietos, 1 spausdintuvas, 1 kopijavimo aparatas.

Skaitykloje – 6 kompiuterizuotos darbo vietos, 18 skaitytojų darbo vietų, 2 spausdintuvai.

Įdiegta programinė įranga MOBIS.

Yra vadovėlių saugykla, fonoteka

Bibliotekos fondą sudaro 9049 vnt. grožinių, metodinių, informacinių  ir kt. leidinių, 14431 vnt. vadovėlių. Prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai

Rekomenduojamos literatūros sąrašai.

MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE  JŪS GALITE:
 • išsirinkti knygas į namus;
 • naudotis spaudiniais vietoje (savišvietai ir mokymuisi);
 • gauti individualias konsultacijas pagal pateiktas užklausas;
 • tikslingai panaudoti pertraukų, popamokinį laiką (ruoštis pamokoms, rašyti projektinius darbus, referatus, atlikti namų užduotis, konsultuotis su mokytojais);
 • pasirengti pamokoms, ieškoti naujų darbo metodų ir tobulinti savo kvalifikaciją; 
 • naudotis iš žiniasklaidos sukaupta medžiaga apie mokyklą, mokinius ir mokytojus;
 • naudotis internetu, kompiuteriais, vaizdo ir garso aparatūra;
 • naudotis spausdinimo ir kopijavimo-skenavimo paslauga.
TAIP PAT BIBLIOTEKOJE:
 • teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai ir mokymuisi; 
 • rengiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, minimi rašytojų jubiliejai ir žymių žmonių sukaktys, nuolat veikia edukacinės, pažintinės parodos, paminimi mokytojų jubiliejai;
 • vyksta netradicinės integruotos pamokos, projektai ir kiti įvairūs renginiai;
 • vykdoma informacijos paieška, susijusi su ugdymo procesu, pagal mokinių bei mokytojų užklausas, pasitelkiant įvairius turimus informacijos šaltinius;
 • biblioteka aktyviai dalyvauja olimpinio ugdymo veikloje, todėl čia vyksta renginiai, kuriuose propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, siekiama, kad sveika gyvensena taptų gyvenimo būdu nuo vaikystės;
 • parengti rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai pagal klases, kasmet renkami Metų skaitytojai;
 • komplektuojami, išduodami ir saugomi ugdymo procesui reikalingi vadovėliai, yra fonoteka (elektroninių mokymo priemonių archyvas);
 • kaupiama informacija mokinių karjeros ugdymo klausimais;
 • kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie progimnaziją, vykdoma jos sklaida. 

2020 metų veiklos planas.

Naudojimosi biblioteka taisyklės.