Istorija

Reikia būsimoms kartoms palikti tai,

kas praeityje buvo geriausia…

 • Naujajame Kėdainių miesto mikrorajone Chemikų gatvėje 1985 metais įsteigta Šeštoji miesto mokykla. Tuo metu buvo 25 paralelės klasės, 815 moksleivių, kuriuos mokė 34 pedagogai.
 • 1985 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Adolfas Kulnickas, kuris mokyklai vadovavo iki 2010 metų.
 • 1987 metais išleista pirmoji abiturientų laida.
 • 1992 metais mokyklos bendruomenė pasirinko „Aušros“ vardą.
 • Išleistos 25 abiturientų laidos. Mokyklą Aukso medaliu baigė I. Župerkaitė ir A. Gaižauskaitė, 19 mokinių apdovanota sidabro medaliais. Su pagyrimu mokyklą baigė Ž. Aleksonytė ( 1995 m.), A. Andriušytė, G. Klimavičiūtė, G. Kšivickaitė, J. Misiūtė, V. Petrukevičiūtė, N. Steponavičiūtė, ( 1998 m.), R. Sadauskas (1999), J. Damaševičiūtė, I. Ladygaitė ( 2001 m.), D. Zareckaitė, I. Čiplytė ( 2004 m.),V. Smirnova, L. Lukoševičiūtė, L. Venkavičiūtė (2005 m.), V. Leonavičiūtė (2008 m.), I. Raziūnaitė, M. Fedaravičiūtė, R. Mikėnaitė (2010 m.)
 • 2000–2001 mokslo metais XI klasėse pradėtas įgyvendinti profilinis mokymas (įvedami realinis ir humanitarinis profiliai).
 • Nuo 2004 metų rugsėjo 1 d. prie „Aušros“ vidurinės mokyklos prijungtas Keleriškių pradinės mokyklos skyrius.
 • Nuo 2008 metų mokykla įsijungia į Tolerancijos ugdymo centro veiklas.
 • 2010–2015 metais mokyklai vadovavo direktorius Ovidijus Kačiulis.
 • 2012 metų rugsėjo 1 d.mokykla reorganizuojama į Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą.
 • 2012 metais išleista paskutinė 12-okų laida.
 • Nuo 2012 metų mokykloje įgyvendina „Olimpinių vertybių ugdymo programa“ (Olimpinė karta).
 • 2012–2014 metais mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Lyderių laikas“ veiklose.
 • 2012 metais disponuoti mokyklai perduodamas baseinas.
 • 2013 metais mokykla įsitraukia į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“.
 • 2015 metais atidaryta  aktyvioji klasė.
 • 2015 metais išleista paskutinė 10-okų laida. Sudarius bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sporto universitetu, mokykla tapo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. Progimnazija vykdo pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio (I dalies; 5-8 klasės) ugdymo programas.
 • 2016 metais progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas.
 • 2016–2019 metais mokyklai vadovavo Neringa Vaicekauskienė.
 • 2019 metais progimnazija įsijungia į „Erazmus +“ programos projektus. Mokytojai ir mokiniai vyksta dalintis patirtimi į įvairias Europos šalis.
 • 2019 metais progimnazijai vadovauti pradeda direktorė Lina Adomaitienė.
 • 2020 metais progimnazijos bendruomenė pradeda vykdyti Socialinio emocinio ugdymo programas.