NUOTOLINIS UGDYMAS. KAIP GYVENSIME? SUSITARIMAI.

Laiškas tėvams (globėjams, rūpintojams)

Nuo 2020 m. kovo 30 d. progimnazijoje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu.

Pagrindinė nuotolinio ugdymo (pamokų, švietimo pagalbos specialistų specialistų konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų) aplinka yra e. dienynas „Mano dienynas“, skaitmeninės platformos „EDUKA klasė“, „EMA“, „Ugdymo sodas“, „Zoom“ ir kt.

P a m o k ų  l a i k a s: 

1 pamoka. 9.00 – 9.45 val.

 2 pamoka. 9.55 – 10.40 val.

 3 pamoka. 10.50 – 11.35 val.

 4 pamoka. 12.05 – 12.50 val.

 5 pamoka. 13.00 – 13.45 val.

 6 pamoka. 13.55 – 14.40 val.

 7 pamoka. 14.45 – 15.30 val. 

Informaciją apie pamokų organizavimą ir kt. rasite e. dienyne „Mano dienynas“.

Dėl mokinio nedalyvavimo ugdymo procese tėvai (globėjai, rūpintojai) prašome informuoti klasės vadovą įprastu būdu.

Mokiniams bus teikiama švietimo pagalba nuotoliniu būdu, pagal konsultacijų grafiką: 

Savaitės diena valandos Konsultuoja
Pirmadienis-penktadienis 9.00-15.00 val. 12.00-16.00 val. Mokytojai Soc. pedagogai
Pirmadienis 8.00-14.00 val. 12.00-16.00 val. 14.00-18.30 val. Psichologas Spec. pedagogai Logopedas
Antradienis 12.00-14.00 val. 12.00-16.00 val. 14.00-18.30 val. Psichologas Spec. pedagogai Logopedas
Trečiadienis, Ketvirtadienis 8.00-11.00 val. 12.00-16.00 val. 14.00-18.30 val. Psichologas Spec. pedagogai Logopedas
Penktadienis 8.00-11.00 val. Psichologas

Mokytojų padėjėjai teiks pagalbą individualiai susisiekdami su mokytojais ir tėvais (globėjais, rūpintojais).

Administracijos, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų komunikaciniai kontaktai.

Informacinių technologijų ir el. dienyno administratoriai konsultuoja nuotolinio ugdymo organizavimo virtualioje erdvėje klausimais darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Informacinių technologijų valdymo virtualioje erdvėje klausimais T. Samalius
E. Mosteikaitė
Tel. 865624117
Tel. 869084002
El. dienyno „Mano dienynas“ prisijungimo klausimais Z. Kalinienė Tel. 868434893

Būsime dėkingi, jeigu gerbsite mūsų laiką ir konsultuosimės nurodytomis valandomis J

Bibliotekoje skaitytojai nebus aptarnaujami. Knygas kviečiame skaityti virtualioje erdvėje: skaitmeninės knygos: https://vyturys.lt/kodas/corona, garso knygos: http://bit.ly/vyturioknygos.

Atmintinė mokiniams

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

Ugdymas (is) nuotoliniu būdu. Rekomendacijos mokiniams, tėvams, mokytojams.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą ŠMM svetainėje https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

Karantino laikotarpiu įėjimas į progimnazija ribojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

Būkime sveiki