Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Psichoaktyvių medžiagų prevencija

Progimnazijoje įgyvendinamos įvairios priemonės skirtos mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti: tikslinės klasės valandėlės (SEU valanda), renginiai, akcijos, informaciniai TV skelbiamai / filmukai ir kt. 

Mokiniams, norintiems mesti rūkyti, pagalbą teikia visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

Kėdainių rajone teikiama pagalba paaugliams turintiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo:

2024-05-31

Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako. Šios dienos renginiais Pasaulio sveikatos organizacija siekia paskatinti žmones visame pasaulyje atsisakyti žalingų įpročių.

Mūsų progimnazijoje vyko akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“, „Pūsk muilo burbulus  vietoj tabako dūmo“. Mokiniai ne tik smagiai pažaidė, bet ir kartu su visuomenės sveikatos specialiste Janina, kuri vykdo sveikatos priežiūrą progimnazijoje, bei socialine pedagoge diskutavo apie sveikatą ir rūkymo žalą, įgijo dar daugiau sveikos gyvensenos kompetencijų.

2024-05-17

Apskrito stalo diskusija „Ar aš esu progimnazijoje saugus ir sveikas?“

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra opi problema visame pasaulyje.

Su kokiomis problemomis susiduria mūsų mokiniai, kokios prevencinės priemonės jiems būtų įdomiausios ir priimtiniausios, kokie jiems kyla klausimai, kokią įtaką daro tėvai ir bendraamžiai – tokie buvo svarbiausi progimnazijos mokinių apskrito stalo diskusijos „Ar aš esu progimnazijoje saugus ir sveikas?“ klausimai. Mokiniai siūlė, kad reikia sistemingai kalbėtis apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo pavojų fizinei ir psichinei sveikatai, keliamas rizikas jų organizmui, būtinybę ugdytis kritinį mąstymą bei pasitikėjimą. Jie akcentavo, kad didžiausią įtaką šiems veiksniams turi šeima ir mokinio užimtumas.

2024-04-18

Viktorina „Sveika gyvensena“

Balandžio 18 dieną 5a ir 6d klasių mokinių komanda „Aušriečiai“ dalyvavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros organizuotoje nuotolinėje viktorinoje „Sveika gyvensena“. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie sveiką mitybą, pirmos pagalbos suteikimą, psichoaktyviųjų medžiagų žalą. Ugdytinius viktorinoje dalyvauti paskatino neformaliojo švietimo organizatorė I. Kaškonė.

2024-03-27

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimus apskrito stalo diskusijoje aptarėme su Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktore Danguole Avižiuviene ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktore Ingrida Neliupšiene. Kalbėjome apie mokinių sveikatos puoselėjimą, saugumo ir socialinės gerovės užtikrinimą. Aptarėme prevencines priemones, kurios būtų įdomios mokiniams, diskutavome apie tėvų atsakomybę, mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

2024-03-22

Bibliotekoje-edukaciniame centre mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos fonde turimomis knygomis tema: „Psichotropinių medžiagų žala fizinei ir psichinei sveikatai“.

2024-03-22

Įsibėgėjus Sąmoningumo mėnesio veikloms, galima pasidžiaugti, kad progimnazijos mokiniai vis daugiau gauna informacijos ir sužino apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmes, pozityvias alternatyvas laisvalaikio praleidimui, tinkamas vertybes.  Veikos vykdomos integruotų pamokų, klasių valandėlių bei pertraukų metu.

2024-03-20

Vykdant sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklas, būrelio „Meno pievelė“ mokiniai kūrė prevencinius plakatus, kurie skatintų mokinius tinkamai elgtis, nevartoti narkotinių medžiagų, alkoholio, tabako gaminių. Vaikai kartu surengė parodą „Aš galiu“.

2024-03-12

„Sportui – TAIP! Narkotikams – NE!“

Kovo 12 d. progimnazijoje viešėjo sporto treneris iš Palangos Matas Gailevičius, kuris 7–8 klasių mokiniams pristatė projektą „Sportui – TAIP! Narkotikams – NE!“. Susitikimo metu su mokiniais pasidalino savo asmenine karjeros patirtimi, pabrėžė žalingų įpročių žalą, asmeninių tikslų siekimą, fizinio aktyvumo svarbą. Džiaugiamės, jog projekto metu skatinamas mokinių asmeninis tobulėjimas, pasitikėjimas savimi, sveikatai palankių įpročių formavimas. Dėkojame svečiui už motyvuojantį susitikimą!

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Faktai tėvams