Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Psichoaktyvių medžiagų prevencija

Progimnazijoje įgyvendinamos įvairios priemonės skirtos mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti: tikslinės klasės valandėlės (SEU valanda), renginiai, akcijos, informaciniai TV skelbiamai / filmukai ir kt. 

Mokiniams, norintiems mesti rūkyti, pagalbą teikia visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

Kėdainių rajone teikiama pagalba paaugliams turintiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo:

2024-03-27

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimus apskrito stalo diskusijoje aptarėme su Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktore Danguole Avižiuviene ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktore Ingrida Neliupšiene. Kalbėjome apie mokinių sveikatos puoselėjimą, saugumo ir socialinės gerovės užtikrinimą. Aptarėme prevencines priemones, kurios būtų įdomios mokiniams, diskutavome apie tėvų atsakomybę, mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

2024-03-22

Bibliotekoje-edukaciniame centre mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos fonde turimomis knygomis tema: „Psichotropinių medžiagų žala fizinei ir psichinei sveikatai“.

2024-03-22

Įsibėgėjus Sąmoningumo mėnesio veikloms, galima pasidžiaugti, kad progimnazijos mokiniai vis daugiau gauna informacijos ir sužino apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmes, pozityvias alternatyvas laisvalaikio praleidimui, tinkamas vertybes.  Veikos vykdomos integruotų pamokų, klasių valandėlių bei pertraukų metu.

2024-03-20

Vykdant sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklas, būrelio „Meno pievelė“ mokiniai kūrė prevencinius plakatus, kurie skatintų mokinius tinkamai elgtis, nevartoti narkotinių medžiagų, alkoholio, tabako gaminių. Vaikai kartu surengė parodą „Aš galiu“.

2024-03-12

„Sportui – TAIP! Narkotikams – NE!“

Kovo 12 d. progimnazijoje viešėjo sporto treneris iš Palangos Matas Gailevičius, kuris 7–8 klasių mokiniams pristatė projektą „Sportui – TAIP! Narkotikams – NE!“. Susitikimo metu su mokiniais pasidalino savo asmenine karjeros patirtimi, pabrėžė žalingų įpročių žalą, asmeninių tikslų siekimą, fizinio aktyvumo svarbą. Džiaugiamės, jog projekto metu skatinamas mokinių asmeninis tobulėjimas, pasitikėjimas savimi, sveikatai palankių įpročių formavimas. Dėkojame svečiui už motyvuojantį susitikimą!

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Faktai tėvams