2019-2020 m. m. tėvų komitetas

Pirmininkas – Darius Jašenskaitis.

Pavaduotoja – Olga Urbonienė.

Sekretorė – Edita Žilinskienė.

Tėvų atstovai progimnazijos taryboje – Darius Jašenskaitis, Olga Urbonienė, Edita Žilinskienė, Indrė Fiodorova, Oksana Juknevičiūtė.

Nariai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė
  1. Justė Kaluginienė
  2. Zina Gudžinskienė
  3. Olga Urbonavičienė
  4. Žaneta Budrienė
  5. Simona Poderienė
  6. Deivilė Jakovleva
  7. Simona Bičiūnienė
  8. Kristina Ragaišienė
  9. Vaida Banevičienė
  10. Jolanta Ramonienė
  11. Elytė Staniulienė
  12. Deividas Jodenis
  13. Irma Skorupskienė
  14. Vaida Banevičienė
  15. Laura Navickienė
  16. Oksana Čiriūnienė
  17. Viktorija Bikelienė
  18. Renata Medelienė
  19. Diana Kasperavičienė
  20. Daiva Žaltauskienė
  21. Indrė Stonienė
  22. Neringa Rabikauskienė
  23. Žydrė Mackevičienė
  24. Diana Jašenskaitienė
  25. Reda Paulauskaitė
  26. Audrius Babensk
  27. Alfonsas Čeida
  28. Ramunė Čibirienė
  29. Sandra Rimkuvienė