2020-2021 m. m. tėvų komitetas

Pirmininkas – Olga Urbonienė,

sekretorė – Vaida Banevičienė.

Tėvų atstovai progimnazijos taryboje – Olga Urbonienė, Edita Žilinskienė, Vaida Banevičienė, Aistė Plesnevičiūtė, Vika Žirlienė.

Nariai:

Eil. Nr. Klasė Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
1. 1a Vika Žirlienė
2. 1b Agnė Milašienė
3. 1c Jutgita Mikhailauskienė
4. 1d Aistė Plesnevičiūtė
5. 2a Kristina Satkauskaitė-Urbonavičienė
6. 2b Indr Fiodorova
7. 2c Zina Gudžinskienė
8. 2d Olga Urbonienė
9. 3a Edita Žilinskienė
10. 3b
11. 3c Simona Poderienė
12. 3d Simona Bolisienė
13. 4a Simona Bičiūnienė
14. 4b Modesta Toleikienė
15. 4c Agnė Kučmienė
16. 4d Ingrida Morozaitė
17. 4e Vaida Banevičienė
18. 5a Olga Urbonienė
19. 5b Elytė Staniulienė
20. 5c Deividas Jodenis
21. 5d Rasa Pavydienė
22. 6a Vaida Banevičienė
23. 6b Laura Navickienė
24. 6c Oksana Čiriūnienė
25. 6d Viktorija Bikelienė
26. 7a Renata Medelienė
27. 7b Diana Kasperavičienė
28. 7c Daiva Žaltauskienė
29. 7d Gytė Ivoškienė
30. 8a Neringa Rabikauskienė
31. 8b Žydrė Mackevičienė
32. 8c Andrius Babenskas
33. 8d Reda Paulauskaitė – Steiblienė