2023–2024 m. m. tėvų komitetas

Pirmininkas – Deividas Jodenis,

pavaduotojas – Egidijus Augutavičius.

Tėvų atstovai progimnazijos taryboje:

  • Egidijus Augutavičius,
  • Renata Gutauskienė,
  • Deividas Jodenis,
  • Giedrė Mykolaitienė.

Nariai:

Eil. Nr.KlasėTėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
1. 1a Egidijus Augutavičius
2. 1b Vykintė Kvilienė
3. 1c Jolita Bitvinskienė
4. 1d Indrė Fiodorova
5.1eRasa Podžeckienė
6. 2a Jorinta Stankevičienė
7. 2b Milda Pečiulienė
8. 2c Laura Rasimienė
9. 2d Eglė Dirsienė
10. 3a Juras Bičiūnas
11. 3b Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė
12. 3c Viktorija Buinauskienė
13. 3d Sandra Rantauskienė
14.3eDeividas Jodenis
15. 4a Vika Žirlienė
16. 4b Agnė Milašienė
17. 4c Elytė Tunaitytė-Staniulienė
18. 4d Justina Padegimienė
19. 5a Kristina Urbonavičienė
20. 5b Jūratė Žukauskienė
21. 5c Diana Paukštienė
22. 5d Indrė Adomaitienė
23.6aEdita Žilinskienė
24. 6b Skaistė Gerdžiuvienė
25. 6c Jurgita Rimkuvienė
26. 6d Renata Gutauskienė
27. 7a Giedrė Mykolaitienė
28. 7b Simona Bičiūnienė
29. 7c Jolanta Montvilienė
30. 7d Milda Mažikienė
31.7eAurelija Valantinienė
32. 8a Kristina Zieniuvienė
33. 8b Aurelija Slavinskienė
34. 8c Lilija Švaranavičienė
35. 8d Ingrida Sinickienė