Konsultacijų grafikas

2023–2024 M. M. II-OJO PUSMEČIO 1–4 KLASIŲ PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO GRAFIKAS

2023–2024 M. M. II-OJO PUSMEČIO 5–8 KLASIŲ PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO GRAFIKAS

2023–2024 M. M. II-OJO PUSMEČIO 1–8 KLASIŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS MOKINIAMS SKIRTŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

2023–2024 M. M. I-OJO PUSMEČIO 1–4 KLASIŲ PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO GRAFIKAS

2023–2024 M. M. I-OJO PUSMEČIO 5–8 KLASIŲ PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO GRAFIKAS

2023–2024 M. M. I-OJO PUSMEČIO 1–8 KLASIŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS MOKINIAMS SKIRTŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS