Priėmimas į progimnaziją

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija tęsia mokinių priėmimą į 1–8 klases.
Prašymai ir visi reikalingi dokumentai dėl priėmimo į progimnaziją teikiami elektroniniu būdu – rastine.ausra@gmail.com ir progimnazijos raštinėje.
Telefonas pasiteirauti 8 679 61369.

Word dokumentai:

PDF dokumentai:

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo komisija