Mokinių pasiekimai

„Mažasis lyderis – 2021“

Kėdainių rajono švietimo įstaigų pradinio ugdymo 3–4 klasių mokinių protų mūšio „Mažasis lyderis – 2021“ 2 vietos laimėtojais tapo 4a klasės mokinių komanda: Dija👩, Smilga👩, Faustas🧑 ir Rokas🧑. Sveikiname mokinius ir dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Dijanai Jermakovienei.

LSU atviros rudens kroso varžybos

LSU organizuojamose atvirose rudens kroso varžybose mūsų progimnazijos mokiniai savo amžiaus grupėse tapo prizininkais.

Džiaugiamės šiais mokiniais:

Elija M. 5a kl. 1 vieta,

Silvestras K. 5b kl. 3 vieta,

Dominykas K. 7c kl. 2 vieta,

Dominykas Z. 7b kl. 3 vieta.

Konkursas „(Ne)ištremta Lietuva“

Kėdainių dailės mokykla organizavo konkursą „(Ne)ištremta Lietuva“, skirtą Gedulo ir vilties dienos 80 metų sukakčiai paminėti. Konkurso iniciatorė ir globėja LR Seimo narė Jurgita Sejonienė.

Birželio 14 d. vyko konkurso laimėtojų apdovanojimai – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 8a klasės mokinė Dainara Asadulajeva laimėjo II vietą (5–8 kl. koncentre). Mokytoja Žaneta Vasilė.

„Kūrybos virusas 2021“ laimėtoja

2021 m. gegužės 14 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2021“, kurioje dalyvavo mūsų progimnazijos 8c klasės mokinė Laura Steponavičiūtė. Laura Steponavičiūtė sukūrė ir pristatė kūrybinį darbą – kaklo papuošalą „Minčių kryžkelės“  ir varžėsi su kitais Lietuvos mokiniais tekstilės veiklos grupėje.

Džiaugiamės – Laura Steponavičiūtė tekstilės veiklos grupėje laimėjo III vietą ir apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu! 

 Sveikiname ir didžiuojamės! 

Sveikiname Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 2021“ diplomantus:

G. Ramonaitę, 5a klasės mokinę (mokytoja Aurelija Kuperskienė),

E. Norkevičiūtę, 7d klasės mokinę (mokytoja Ligita Klimavičiūtė),

S. Medelytę, 7a klasės mokinę (mokytoja Lolita Stankuvienė),

T. Sinickaitę, 7a klasės mokinę (mokytoja Lolita Stankuvienė),

A. Kažukauskaitę, 7c klasės mokinę (mokytoja Vilma Petkuvienė).

XII Kėdainių rajono informacinių technologijų olimpiada

XII Kėdainių rajono informacinių technologijų olimpiada. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi informacinėmis technologijomis, pagilinti jų žinias bei ugdyti mokinių kūrybiškumą.

Džiaugiamės šioje olimpiadoje dalyvavusių mokinių pasiekimais:

Ugnė Samulevičiūtė, 6b kl. mokinė– I vietos laimėtoja,

Titas Brigys, 8a kl. mokinys– II vietos laimėtojas,

Tautvydas Danusas, 5a kl.mokinys – III vietos laimėtojas,

Gustas Sereika, 8a kl.mokinys – III vietos laimėtojas.

Mokinius olimpiadai parengė informacinių technologijų mokytoja Rūta Meškauskaitė.

Dalyvaudami inovatyvioje KINGS olimpiadoje mokiniai „pasimatavo“ savo asmeninę pažangą, išbandė naujus potyrius atlikdami originalias užduotis.

Lietuvių kalbos  olimpiados finale 5a klasės mokinys  Arminas Žukas užėmė 5 vietą, 8a klasės mokinės Miglė Kutraitė— 11 vietą, Gustė Žilinskaitė— 14 vietą.

Mokiniai bus apdovanoti I laipsnio diplomais. Mokinius paskatino dalyvauti olimpiadoje ir juos ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Edita Liniuvienė.

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Žaisdami pažįstame Lietuvą su SCRATCH“

Džiaugiamės mokinių laimėjimais (mokytoja R. Meškauskaitė).

Raštingiausias pradinukas

Progimnazijoje vyko jau tradicija tapęs 1-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“. Konkurso tikslas – stiprinti pradinių klasių mokinių gimtosios kalbos taisyklingo rašymo įgūdžius, puoselėti domėjimąsi ir pasididžiavimą savo gimtąja kalba, sudaryti sąlygas gabių mokinių saviraiškai. Konkursas vyko dviem etapais. Pirmajame etape paaiškėjo klasių raštingiausi pradinukai. Jie ir dalyvavo antrajame etape. Pirmų vietų laimėtojams buvo įteiktos pereinamosios taurės „Raštingiausias pradinukas“, o kitiems konkurso nugalėtojams įteiktos padėkos.

Ugnė Stonytė, 1a klasės mokinė – I vietos laimėtoja 1-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Audronė Gailiūnienė),

Meda Milašiūtė, 1b klasės mokinė – II vietos laimėtoja 1-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rūta Kučiauskienė),

Ieva Leonavičiūtė, 1b klasės mokinė – III vietos laimėtoja 1-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rūta Kučiauskienė),

Neila Berlinskaitė, 1d klasės mokinė – III vietos laimėtoja 1-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Violeta Kalvaitienė),

Gytė Grigaliūnaitė, 2b klasės mokinė – I vietos laimėtoja 2-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Danguolė Tumėnienė),

Emilija Urbonavičiūtė, 2a klasės mokinė – II vietos laimėtoja 2-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Jūratė Daugnorienė),

Vakaris Žukauskas, 2b klasės mokinys – II vietos laimėtojas 2-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Danguolė Tumėnienė),

Eva Stanionytė, 2d klasės mokinė – III vietos laimėtoja 2-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rasa Supronienė),

Rugilė Gutauskaitė, 3d klasės mokinė – I vietos laimėtoja 3-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rita Krivoūsienė),

Ieva Mikalauskaitė, 3d klasės mokinė – II vietos laimėtoja 3-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rita Krivoūsienė),

Dyja  Dutkaitė, 3d klasės mokinė – III vietos laimėtoja 3-ų klasių mokinių tarpe (Rita Krivoūsienė),

Augustas Žukauskas, 4c klasės mokinys – I vietos laimėtojas 4-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Rita Kerzienė),

Kotryna Rusteikaitė-Balsevičiūtė, 4b klasės mokinė – II vietos laimėtoja 4-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Daina Kačegavičienė),

Aistis Banevičius, 4e klasės mokinys – III vietos laimėtojas 4-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Gabrielė Misevičienė),

Danielė Petkevičiūtė, 4d klasės mokinė – III vietos laimėtoja 4-ų klasių mokinių tarpe (mokytoja Vida Pocienė).

Sveikiname Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Kalbų kengūra 2021 (anglų k.)“ konkurso laimėtojus ir džiaugiamės jų sėkme.

Edukacinio internetinio įvairių mokomųjų dalykų konkurso „OLYMPIS 2021“ pavasario sesijos rezultatai

Norime pasveikinti ir padėkoti visiems mūsų mokiniams, aktyviai dalyvavusiems edukacinio konkurso „Olympis 2021“ pavasario sesijoje. Tikime, kad Jūs pagilinote savo žinias ir supratote, kad galima mokytis išradingai bei įdomiai ir esant nuotoliniam mokymui(si)!

Šiais metais konkurse dalyvavo net 23 tūkstančiai mokinių iš 947 mokyklų. Pagal gautų diplomų skaičių esame 28 vietoje Kauno apskrityje ir 95 vietoje – respublikoje (177 diplomai, 201 dalyvavimas konkursuose).

Konkurso rezultatai

Lietuvių kalba. 6 mokiniai gaus I laipsnio diplomus ir medalius, 25 mokiniai – I laipsnio diplomus, 12 mokinių – II laipsnio diplomus, 1 mokinys –  III laipsnio diplomą, 5 mokiniai padėkas.

Anglų kalba. 7 mokiniai gaus I laipsnio diplomus ir medalius, 24 mokiniai – I laipsnio diplomus, 5 mokiniai – II laipsnio diplomus, 1 mokinys –  III laipsnio diplomą, 3 mokiniai padėkas.

Matematika. 4 mokiniai gaus I laipsnio diplomus ir medalius, 13 mokinių – I laipsnio diplomus, 13 mokinių – II laipsnio diplomus, 7 mokiniai –  III laipsnio diplomus, 12 mokinių padėkas.

Biologija. 2 mokiniai gaus I laipsnio diplomus ir medalius, 21 mokinys – I laipsnio diplomus, 12 mokinių – II laipsnio diplomus, 5 mokiniai –  III laipsnio diplomus, 2 mokiniai padėkas.

Informacinės technologijos. 1 mokinys gaus I laipsnio diplomą ir medalį, 9 mokiniai – I laipsnio diplomus, 3 mokiniai – II laipsnio diplomus, 4 mokiniai –  III laipsnio diplomus.

Istorija. 1 mokinys gaus I laipsnio diplomą ir medalį, 1 mokinys – I laipsnio diplomą, 1 mokinys padėką.

Geografija. 1 mokinys gaus padėką.

Džiaugiamės mokinių pasiekimais!

Raštingiausio mokinio konkursas

Progimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos dienų renginiai. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti mokinių norą mokytis gražios lietuvių kalbos, skatinti jų pilietiškumą.

Kovo 24 dieną raštingiausi 5-8 klasių mokiniai rašė diktantą, gaila, bet nuotoliniu būdu. Lietuvių kalbos mokytojos skaitė prasmingus  grožinės literatūros tekstus“ „Drąsuolis“, „Kalakuto gudrybė“, „Laimingiausioji vasara“, „Kaip tampama poetu?“.

Džiaugiamės, kad visiems mokiniams pakankamai gerai sekėsi įveikti gimtosios kalbos gramatikos subtilybes.

Raštingiausi progimnazijos 5-8 klasių mokiniai:

Danielė Grigaliūnaitė, Arminas Žukas, Alicija Martinionytė, Džiugas Lagunovičius, Raminta Bacevičiūtė —raštingiausi penktokai,

Klaidas Volkvičius—raštingiausias šeštokas,

Viltė Muleronkaitė—raštingiausia septintokė,

Miglė Kutraitė—raštingiausia aštuntokė.

Didžiuojamės šiais mokiniais, linkime  būti aktyviais savo krašto piliečiais ir sėkmingai padedant mokytojams mokytis lietuvių kalbos.

Sėkmingas mokinių dalyvavimas rajoninėje technologijų olimpiadoje

2021 m. kovo 25 d. vyko virtualios Lietuvos 7-8 klasių mokinių technologijų olimpiados II etapas tema „Kūrybos virusas 2021“. Olimpiados tikslas – ne tik skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti dalykines žinias, bet ir ugdyti mokinių patriotiškumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, stiprinti mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas.

Technologijų olimpiadoje dalyvavo trys mūsų progimnazijos mokiniai – 7a klasės mokinys Salvijus Derliūnas, 8c klasės mokinė Laura Steponavičiūtė ir 8d klasės mokinė Miglė Juodytė.

Visų dalyvavusių mokinių kūrybiniai darbai stebino ir džiugino komisijos narius savitumu, kūrybiškumu ir technologiniais sprendimais.

Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad I vieta atiteko Laurai Steponavičiūtei, Salvijaus Derliūno darbas įvertintas II vieta, o Miglė Juodytė užėmė III vietą.

Mokinius olimpiadai parengė technologijų mokytojai Lina Pravackienė ir Audronis Valčiukas.

Džiaugiamės aukštais mokinių pasiekimais ir Laurai Steponavičiūtei linkime sėkmės respublikos etape!

Mano mylimiausias laukinis gyvūnas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą respublikinėje vaikų piešinių fotografijų virtualioje parodoje „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“.

Išsilaisvinkime kartu 2021

Šokio mokytoja Orinta Nistirenko kartu su 4c klasės mokiniais ir šiuolaikinio šokio pamokas lankančia 7c klasės mokine Radvile Ivanovaite priėmė iššūkį dalyvauti Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos organizuotame nuotoliniame Respublikiniame autorinio šokio konkurse „Išsilaisvinkime kartu 2021“. Konkurse laimėtos garbingos trečios vietos. Tai pirmasis tokio pobūdžio konkursas, todėl labai džiaugiamės nauja mokytojos ir mokinių patirtimi. Tegul šis išbandymas skatina mus ryžtingai siekti pažangos!

Ekologiškumo virusas plinta 2020

Norime pasidžiaugti 5a klasės ir mokinių tarybos komandomis, kurios dalyvavo konkurse „Ekologiškumo virusas plinta 2020“ konkurse. Mus pasiekė padėkos ir prizai! Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu ir domėjimusi ekologiškumu.

Kalbų kengūra (anglų k.) 2020 Lyderių turas

Sveikiname VKIF respublikinio projekto „Kalbų kengūra (anglų k.) 2020 Lyderių turas“ konkurso geriausių darbų autorius – nugalėtojus:

D. Asadulajevą 8a, lyderių diplomas (mok. I. Neliupšienė);

S. Sedliorytę 3a, pagyrimo raštas (mok. I. Neliupšienė);

A. Žukauską 4c, pagyrimo raštas (mok. L. Klimavičiūtė);

G. Ramonaitę 5a, pagyrimo raštas (mok. A. Kuperskienė);

T. Jodenį 5c, pagyrimo raštas (mok. I. Neliupšienė);

R. Astrauskaitę 6a, pagyrimo raštas (mok. I. Neliupšienė);

D. Naujokaitį 8a, pagyrimo raštas (mok. I. Neliupšienė).

Olimpinis mėnuo

Pradinio ugdymo mokinių bendruomenė aktyviai dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) organizuojamame projekte „Olimpinis mėnuo“. Šiais metais net tris mūsų progimnazijos klasės burtų būdu, atrinko LR Prezidento žmona Daina Nausėdienė.

Dėkojame ir džiaugiamės kartu su visais projekto dalyviais.

2020-2021 M. M. I PUSMETĮ MOKINIAI, BAIGĘ LABAI GERAIS ĮVERTINIMAIS

1-4 kl. mokiniai
1a kl. Ugnė Stonytė Audronė Gailiūnienė
1b kl. Guoda Jankauskaitė
Ieva Leonavičiūtė
Ignas NeliupšisMeda Milašiūtė
Rūta Kučiauskienė
1c kl. Matas Dambrauskas
Armandas Gustas
Elina Mikhailouskytė
Viktorija Stulgytė
Simas Staniulis
Kernius Triukas
Augustė Šikšniūtė
Jūratė Bredikhina
1d kl. Neila Berlinskaitė
Adrija Dilytė
Kastis Dudėnas
Ignė Laurinaitė
Paulina Lukošiūtė
Gabija Macianskaitė
Kajus Rutkauskas
Violeta Kalvaitienė
2a kl. Emilija Urbonavičiūtė
Simonas Augutavičius
Simas Stašaitis
Džiuginta Bacevičiūtė
Gytis Čemolonskas
Jūratė Daugnorienė
2b kl. Pijus Čižauskas
Gytė Grigaliūnaitė
Simas Kerza
Austėja Mišeikaitė
Vakaris Žukauskas
Danguolė Tumėnienė
2c kl. Mantas Gudžinskas
Benas Slavinskas
Gendrutė Burkauskienė
2d kl. Kamilė Ganzenkaitė
Benas Pribušauskas
Ignas Petrauskas
Rapolas Valionis
Rasa Supronienė
3a kl. Miglė Bajoriūnaitė
Beata Mickevičiūtė
Joris Navickas
Smilga Sedlioryt
Faustas Steiblys
Joris Valantinas
Rokas Zvėgas
Dijana Jermakovienė
3c kl. Grėtė Jasiūnaitė
Dovydas Juškevičius
Karilė Staniulytė
Audronė Radauskaitė
3d kl. Rugilė Gutauskaitė
Ieva Mikalauskaitė
Rita Krivoūsienė
4a kl. Benas Bičiūnas
Miglė Kuliničiūtė
Ajus Švelnikas
Irena Ratkuvienė
4b kl. Kotryna Rusteikaitė-Balsevičiūtė
Miglė Mineikytė
Urtė Veselkaitė
Daina Kačegavičienė
4c kl. Augustas Žukauskas
Paulius Mikalauskas
Rita Kerzienė
4e kl. Aistis Banevičius
Ieva Činikaitė
Kotryna
Raziunaitė
Austėja Vaitiekutė
Gabrielė Misevičienė
5-8 kl. mokiniai
5a kl. Ieva Bačiauskaitė
Emilija Buinovskytė
Danielė Gragaliūnaitė
Liepa Leonavičiūtė
Gabrielė Ramonaitė
Arminas Žukas
Aurelija Kuperskienė
5c kl. Raminta Bacevičiūtė
Diana Bredikhina
Gerardas Grinius
Lina Pravackienė
6a kl. Rusnė Astrauskaitė
Urtė Sungailaitė
Emilis Urbonavičius
Erika Lavrukėnienė
6b kl. Titas Navickas
Benas Vansevičius
Rokas Zakarevičius
Dominykas Zvėgas
Ingrida Neliupšienė
6c kl. Klaidas Volkvičius Audronis Valčiukas
7a kl. Lukas Sutkus Jolita Gvergždienė
7d kl. Salomėja Kaklauskaitė
Viltė Muleronkaitė
Ligita Klimavičiūtė
8a kl. Titas Brigys Edita Liniuvienė
8b kl. Fausta Mackevičiūtė Ramunė Misiūnienė

2020 metais linkiu Lietuvai, kad …

Lietuvos “Valstybės pažinimo centras” skelbia konkursą „2020 metais linkiu Lietuvai, kad …“. Džiaugiamės, kad 6b klasės bendruomenės linkėjimai Lietuvai buvo pastebėti ir įvertinti. Gauta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos padėka už prasmingus ir kūrybiškus linkėjimus.

Dėkojame I. Neliupšienei už inovatyvias pilietiškumo pamokas.

Elektroninio dienyno aplinkoje buvo paskelbta virtuali viktorina Sausio 13–osios, Laisvės gynėjų dienos, trisdešimtmečiui paminėti, skirta 4–7 klasių mokiniams. Džiaugiamės viktorinos nugalėtojais – penktos klasės mokiniais Gerardu Griniumi ir Ieva Šliavaite, kurie apdovanojami knygomis!

Atsiimti galėsite bibliotekoje pasibaigus karantinui.

Dėkojame visiems dalyviams!

Tarptautinės „Kings“ olimpiados

8 klasių mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautinės “Kings” olimpiados lietuvių kalbos ir matematikos finale ir  gavo I lygio diplomus:

Revidas Misiūnas, 8b —lietuvių kalbos,

Gustė Žilinskaitė, 8a—lietuvių kalbos ir matematikos,

Regita Kaunelytė, 8b—lietuvių kalbos,

Miglė Kutraitė, 8a—lietuvių kalbos,

Gustas Sereika, 8a—lietuvių kalbos ir matematikos,

Fausta Mackevičiūtė—lietuvių kalbos.

Džiaugiamės šių mokinių pasiekimais. Mokinius moko mokytojos Edita Liniuvienė ir Gražina Damaševičienė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mokiniais, 2019-2020 m. m. pasiekusiais aukštų saviraiškos rezultatų. Šie mokiniai už pasiekimus rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose bus apdovanoti savivaldybės  piniginėmis premijomis:

Rokas Zvėgas, 2a klasės mokinys—lietuvių kalbos diktanto konkurso “Raštingiausias pradinukas” I vietos laimėtojas (mokytoja Dijana Jermakovienė),

Polina Andreikina, 4c klasės mokinė— lietuvių kalbos diktanto konkurso “Raštingiausias pradinukas” I vietos laimėtoja (mokytoja Jūratė Bredikhina),

Paulina Šikšniūtė, 4d klasės mokinė— lietuvių kalbos diktanto konkurso “Raštingiausias pradinukas” I vietos laimėtoja (mokytoja Violeta Kalvaitienė),

Miglė Podžiūnaitė, 8c klasės mokinė—49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso laureatė (mokytoja Edita Liniuvienė),

Smiltė Bakanovaitė,  5d klasės mokinė—tarptautinio karate kyokushin čempionato 2 vietos laimėtoja (treneris Vaidas Rudelis),

Gytė Grigaliūnaitė, 1a klasės mokinė—Lietuvos karate kyokushin čempionato čempionė (treneris Vaidas Rudelis),

Danielė Grigaliūnaitė, 4a klasės mokinė— Lietuvos karate kyokushin čempionato 2 vietos laimėtoja (treneris Vaidas Rudelis),

Neila Novikovaitė, 6d klasės mokinė— Lietuvos karate kyokushin čempionato 3 vietos laimėtoja (treneris Vaidas Rudelis),

Mantas Diržinskas, 8b klasės mokinys—informatikos ir informatinio mąstymo konkurse šalyje užėmusiam 29 vietą (mokytoja Rūta Meškauskaitė),

Lukas Sutkus, 6a klasės mokinys— informatikos ir informatinio mąstymo konkurse šalyje užėmusiam 31 vietą (mokytoja Rūta Meškauskaitė).

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2020 m. lapkričio 9 d. – gruodžio 4 d. Lietuvoje vyko 17-asis mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. „Bebras“ yra tarptautinė iniciatyva, kurios tikslas – skatinti informatinį mąstymą.

Konkurse dalyvavo ir būrelis mūsų progimnazijos mokinių. Geriausiai spręsti užduotis sekėsi 2b klasės mokiniui Simui Dovydui ir 4c klasės mokiniui Augustui Žukauskui.

Džiaugiamės mokytojų Danguolės Tumėnienės ir Ritos Kerzienės mokinių laimėjimais. Sveikiname visus mokinius už gerus pasiekimus informatikos ir informatinio mąstymo varžybų „Bebras“ rezultatus.

Ypatingai didžiuojamės Simo ir Augusto rezultatais Lietuvoje!

Lietuvos sporto universiteto atvirose rudens kroso varžybose progimnazijos mokiniai savo amžiaus grupėse tapo prizininkais. Sveikiname 6d klasės mokinę Skaistę Šimkutę, 7b Gabiją Kravcovaitę, 8d Laisvį Šmigelskį, 8b Eriką Vinciūną bei 4a Eliją Margevičiūtę.

MES JŪSŲ NEUŽMIRŠOME

Džiaugiamės iniciatyva, kurios metu 1c klasės mokinė Izabelė Zarankutė, 5d klasės mokinys Jaunius Vasiliauskas, 7d klasės mokinė Miglė Juodytė, 3e klasės mokinys Marius Norkus, 2d klasės mokinys Vakaris Ambraška kartu su socialine pedagoge Vaida Jakuitiene dalyvavo prevencinėje akcijoje – piešinių konkurse „MES JŪSŲ NEUŽMIRŠOME!“, skirtame Tarptautinei dingusių be žinios vaikų dienai paminėti.

Aš – mažasis olimpietis

2020 m. balandžio 20 d. –  gegužės 20 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija organizavo respublikinį  1-4 klasių mokinių piešinių konkursą „Aš – mažasis olimpietis“. Tai jau penktasis piešinių konkursas, kurio tikslas, pasitelkiant įvairias piešimo technikas, perteikti nuomonę apie mėgstamiausią Olimpinių žaidynių sporto šaką, fizinio aktyvumo svarbą, vaikų kūrybiškumą, bendrąsias kompetencijas. Konkursas pirmą kartą organizuotas ir vykdytas nuotoliniu būdu. Džiaugiamės dalyvių aktyvumu. Sulaukėme net 273 piešinių iš 24 Lietuvos mokyklų. Vertinimo komisija atrinko 17 laureatų. Dėkojame visiems konkurso dalyviams – mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams – ir laukiame sugrįžtant kartu su draugais, ateinančiais  mokslo metais.

Daugiau informacijos apie konkursą.

Europos egzamino, vykusio 2020 m. gegužės 8 dieną, I turo progimnazijos nugalėtoju tapo Nedas Valčiukas, 8 a klasės mokinys.

2020 m. kovo mėnesį progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame kalbų projekte „Kalbų Kengūra 2020“ bei „Lietuvių kalbos Kengūra 2020“ . Dėkojame visiems dalyviams, rodantiems domėjimąsi kalbomis ir atskleidžiantiems savo gebėjimus ir talentus. Rezultatai.

2020 m. balandžio mėnesį progimnazijos 5-8 klasių mokiniai Emilis Urbonavičius, Lukas Sutkus ir Gustė Žilinskaitė dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie knygas?“.

2020 m. sausio – vasario mėnesiais vykusiuose 3-8 klasių nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse mūsų progimnazijos mokiniai – tarp geriausiųjų šalyje. Aukščiausius rezultatus pasiekė 8 klasės mokinys Mantas Diržinskas, 5 klasės mokinės Urtė Sungailaitė, Gina Lapinskaitė, 4 klasės mokinys Erikas Mikalauskas, 3 klasės mokiniai Aistis Banevičius, Miglė Mineikytė.

Mokinių pasiekimai 2019 – 2020 m. m. konkursuose ir olimpiadose (rajono, zonos ir šalies etapai).

Edukacinių konkursų „Olympis 2020 – Pavasario sesija“ rezultatai.

2019-2020 M. M. I PUSMETĮ MOKINIAI, BAIGĘ LABAI GERAIS ĮVERTINIMAIS

1-4 kl. mokiniai
1a kl. Simonas Augutavičius
Džiuginta Bacevičiūtė
Gytis Čemolonskas
Enrika Damašauskaitė
Urtė Mordasaitė
Emilija Urbonavičiūtė
Mokytoja Jūratė Daugnorienė
1b kl. Pijus Čižauskas
Gytė Grigaliūnaitė
Žygis Kavaliauskas
Austėja Mišeikaitė
Mokytoja Danguolė Tumėnienė
1c kl. Mantas Gudžinskas
Benas Slavinskas
Mokytoja Gendrutė Burkauskienė
1d kl. Kamilė Ganzenkaitė
Ignas Petrauskas
Benas Pribušauskas
Eva Stanionytė
Rapolas Valionis
Mokytoja Rasa Supronienė
2a kl. Miglė Bajoriūnaitė
Gaudrė Lapienytė
Beata Mickevičiūtė
Julius Ramonas
Smilga Sedliorytė
Faustas Steiblys
Rokas Zvėgas
Mokytoja Dijana Jermakovienė
2c kl. Grėtė Žičkytė Mokytoja Audronė Radauskaitė
2d kl. Rugilė Gutauskaitė
Ieva Mikalauskaitė
Mokytoja Rita Krivoūsienė
3a kl. Benas Bičiūnas
Ajus Švelnikas
Mokytoja Irena Ratkuvienė
3b kl. Kotryna Rusteikaitė-Balsevičiūtė Mokytoja Daina Kačegavičienė
3c kl. Paulius Mikalauskas
Augustas Žukauskas
Mokytoja Rita Kerzienė
3e kl. Aistis Banevičius
Kotryna Raziunaitė
Austėja Vaitiekutė
Mokytoja Gabrielė Misevičienė
4a kl. Danielė Grigaliūnaitė Mokytoja Audronė Gailiūnienė
4c kl. Polina Andreikina
Titas Jodenis
Mokytoja Jūratė Bredikhina
4d kl. Vytenis Lideika
Estėja Sinickaitė
Enrika Skorupskaitė
Mokytoja Violeta Kalvaitienė
5-8 kl. mokiniai
5a kl. Rusnė Astrauskaitė
Gina Lapinskaitė
Urtė Sungailaitė
Emilis Urbonavičius
Vadovė Erika Lavrukėnienė
5b kl. Titas Navickas
Benas Vansevičius
Dominykas Zvėgas
Vadovė Ingrida Neliupšienė
5c kl. Viktorija Grabauskaitė
Klaidas Volkvičius
Vadovas Audronis Valčiukas
6a kl.   Džiugas Augustinas Vadovė Jolita Gvergždienė 
6d kl. Smiltė Jakovleva
Salomėja Kaklauskaitė
Viltė Muleronkaitė
Augustė Pranarauskaitė
Vadovė Ligita Klimavičiūtė
7a kl. Titas Brigys Vadovė Edita Liniuvienė
7b kl. Fausta Mackevičiūtė Vadovė Ramunė Misiūnienė
8b kl. Mantas Diržinskas Vadovė Stefanija Unikienė