Darbuotojų sąrašas

Rita Lukoševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 614 64665
El. paštas

rita.lukoseviciene@kedainiuausra.lt 

rita.lukoseviciene@kedainiuausra.lt861464665
Rita Naruševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 672 58609
El. paštas

rita.naruseviciene@kedainiuausra.lt

rita.naruseviciene@kedainiuausra.lt867258609
Daiva Plungienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 611 32178
El. paštas

daiva.plungiene@kedainiuausra.lt 

daiva.plungiene@kedainiuausra.lt861132178
Nerijus Leikus
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel. 8 672 59409
El. paštas

nerijus.leikus@kedainiuausra.lt 

nerijus.leikus@kedainiuausra.lt8 672 59409
Vilma Alūzienė
Vyr. Buhalterė

Tel. 8 672 51409
El. paštas

buhalterija@kedainiuausra.lt

8 672 51409
Violeta Patackienė
Kasininkė/apskaitininkė
violeta.patackiene@kedainiuausra.lt
Gitana Korkozienė
Administratorė

Tel. 8 679 61369
El. paštas

rastine.ausra@gmail.com

 

rastine.ausra@gmail.com867961369
Jurgita Verseckaitė
IT specialistė/ Mokytojo konsultantė
jurgita.verseckaite@kedainiuausra.lt
Tomas Samalius
IT specialistas
tomas.samalius@kedainiuausra.lt
Gražina Sudžiuvienė
Duomenų bazių administratorė / E. dienyno administratorė

Tel. 8 672 56709
El. paštas

duomenubaze@kedainiuausra.lt

 

duomenubaze@kedainiuausra.lt
Janina Onoprojenkienė
Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Tel. 8 694 11629
El. paštas

janina.onoprojenkiene@kedainiuausra.lt

 

janina.onoprojenkiene@kedainiuausra.lt869411629
Ieva Pukinskaitė
Neformaliojo švietimo organizatorė
ieva.pukinskaite@kedainiuausra.lt

 

2021-2022 m. m. mokytojų sąrašas

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Vardas, pavardė Elektroninis adresas Kita informacija
Jūratė Daugnorienė jurate.daugnoriene@kedainiuausra.lt 3 a kl. mokytoja
Danguolė Tumėnienė danguole.tumeniene@kedainiuausra.lt 3 b kl. mokytoja
Gendrutė Burkauskienė gendrute.burkauskiene@kedainiuausra.lt 3 c kl. mokytoja
Rasa Supronienė rasa.suproniene@kedainiuausra.lt 3 d kl. mokytoja
Dijana Jermakovienė dijana.jermakoviene@kedainiuausra.lt 4 a kl. mokytoja
Rita Grigaitienė rita.grigaitiene@kedainiuausra.lt 4 b kl. mokytoja
Audronė Radauskaitė audrone.radauskaite@kedainiuausra.lt 4 c kl. mokytoja
Rita Krivoūsienė rita.krivousiene@kedainiuausra.lt 4 d kl. mokytoja
Irena Ratkuvienė irena.ratkuviene@kedainiuausra.lt 1 a kl. mokytoja
Daina Kačegavičienė daina.kacegaviciene@kedainiuausra.lt 1 b kl. mokytoja
Rita Kerzienė rita.kerziene@kedainiuausra.lt 1 c kl. mokytoja
Vida Pocienė vida.pociene@kedainiuausra.lt 1 d kl. mokytoja
Neringa Kapočienė neringa.kapociene@kedainiuausra.lt 1 e kl. mokytoja
Audronė Gailiūnienė audrone.gailiuniene@kedainiuausra.lt 2 a kl. mokytoja
Rūta Kučiauskienė ruta.kuciauskiene@kedainiuausra.lt 2 b kl. mokytoja
Jūratė Bredikhina jurate.bredikhina@kedainiuausra.lt 2 c kl. mokytoja
Violeta Kalvaitienė violeta.kalvaitiene@kedainiuausra.lt 2 d kl. mokytoja

DALYKŲ MOKYTOJAI

Mokomasis dalykas Vardas, pavardė Elektroninis adresas Kita informacija
Etika Valdas Kaziukonis valdas.kaziukonis@kedainiuausra.lt  
Etika, rusų kalba Rita Lengvinienė rita.lengviniene@kedainiuausra.lt
Tikyba Zita Kairaitytė zita.kairaityte@kedainiuausra.lt  
Lietuvių kalba Irena Adomavičiūtė irena.adomaviciute@kedainiuausra.lt  
  Edita Liniuvienė edita.liniuviene@kedainiuausra.lt
  Rasa Pociuvienė rasa.pociuviene@kedainiuausra.lt
  Nijolė Petrulienė nijole.petruliene@kedainiuausra.lt  
  Rita Naruševičienė rita.naruseviciene@kedainiuausra.lt  
Anglų kalba Erika Lavrukėnienė erika.lavrukeniene@kedainiuausra.lt 7 a kl. vadovė
  Vilma Petkuvienė vilma.petkuviene@kedainiuausra.lt 8 b kl. vadovė
  Jurgita Ramanauskienė jurgita.ramanauskiene@kedainiuausra.lt 7 b kl. vadovė
  Ligita Klimavičiūtė ligita.klimaviciute@kedainiuausra.lt 8 d kl. vadovė
  Laima Plungienė laima.plungiene@kedainiuausra.lt 8 c kl. vadovė
  Asta Gavrilčikė asta.gavrilcike@kedainiuausra.lt 6 a kl. vadovė
Rusų kalba Lolita Stankuvienė lolita.stankuviene@kedainiuausra.lt 6 b kl. vadovė
Vokiečių kalba, matematika Ramunė Misiūnienė ramune.misiuniene@kedainiuausra.lt 5 b kl. vadovė
Matematika Aniceta Chrapačienė aniceta.chrapaciene@kedainiuausra.lt  
  Gražina Damaševičienė grazina.damaseviciene@kedainiuausra.lt  
  Stefanija Unikienė stefanija.unikiene@kedainiuausra.lt
Informacinės technologijos Rūta Meškauskaitė ruta.meskauskaite@kedainiuausra.lt
Jurgita Verseckaitėjurgita.verseckaite@kedainiuausra.lt
Gamta ir žmogus, fizika Jūratė Kačinskienė jurate.kacinskiene@kedainiuausra.lt
Gamta ir žmogus, biologija, chemija Agnė Kučmienė agne.kucmiene@kedainiuausra.lt   5 c kl. vadovė
Istorija Ledina Marozienė ledina.maroziene@kedainiuausra.lt  
  Rita Lukoševičienė rita.lukoseviciene@kedainiuausra.lt  
Istorija, žmogaus sauga Artūras Linauskas arturas.linauskas@kedainiuausra.lt  
Geografija Šarūnė Krištanavičiūtė sarune.kristanaviciute@kedainiuausra.lt   5 a kl. vadovė
Dailė Gintarė Boreišienė gintare.boreisiene@kedainiuausra.lt   5 d kl. vadovė
Muzika Eglė Marija Kavaliauskienė egle.marija.kavaliauskiene@kedainiuausra.lt  
  Edvinas Šablevičius edvinas.sablevicius@kedainiuausra.lt  
Technologijos Lina Pravackienė lina.pravackiene@kedainiuausra.lt 6 c kl. vadovė
  Audronis Valčiukas audronis.valciukas@kedainiuausra.lt 7 c kl. vadovas
Fizinis ugdymas Jolita Gvergždienė  jolita.gvergzdiene@kedainiuausra.lt 8 a kl. vadovė
  Eglė Kuprijanovienė egle.kuprijanoviene@kedainiuausra.lt 6 d kl. vadovė
  Tadas Lukoševičius tadas.lukosevicius@kedainiuausra.lt  
  Rytis Karnatka rytis.karnatka@kedainiuausra.lt
Šokis Orinta Nistirenko orinta.nistirenko@kedainiuausra.lt
Specialioji pedagogika Jūratė Griciuvienė jurate.griciuviene@kedainiuausra.lt 5 e kl. vadovė
Neformalus švietimas (lengvoji atletika) Rasa Sakalauskienė rasa.sakalauskiene@kedainiuausra.lt  
Neformalus švietimas (dziudo) Indrius Bolisas indrius.bolisas@kedainiuausra.lt
Neformalus švietimas Rolandas Mickevičius rolandas.mickevicius@kedainiuausra.lt