VIP mokykla

2024-05-17

Balandžio 16–17 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Indrė Giedraitienė, socialinė pedagogė Jūratė Lygaitytė lankėsi Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje, kur susipažino su Bubių skyriumi. Stažuotės metu svečiams buvo pristatytos vaiko individualios pažangos, mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo, kuratorių bei demokratinio bendruomenės susirinkimo sistemos, stebėtas ugdymosi procesas, mokytojo padėjėjo veikimas pamokoje, dalintasi integruoto ugdymo bei mokinių asmeninių projektų organizavimo ir pristatymo patirtimi. Aptartos mokyklos prioritetinės veiklos sritys, aplankytos mokyklos erdvės, Aukštelkės ir Bazilionų skyriai.

2024-04-25

VIP mokyklų tinklo stažuotė „Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje“

Naujos patirtys, pažintys, veiksmingų praktikų pavyzdžiai ir bendrystė VIP mokyklų tinklo stažuotėje „Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje“, vykusioje balandžio 24–25 d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje. Mūsų progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivai Plungienei ir Aurelijai Kuperskienei dėkoja Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, kurie atvirai dalinosi savo gerąja patirtimi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, pamokos kokybės, atnaujinto ugdymo turinio diegimo, mokytojų įsivertinimo ir profesinio tobulėjimo ir kt. klausimais.