Misija, vizija

Progimnazijos misija.

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija — tai bendrojo ugdymo mokykla, sėkmingai vykdanti  pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, padedanti asmeniui įgyti dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pagrindus, sudaranti sąlygas sąmoningai puoselėti ir tobulinti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo poreikius, dalyvauti saviraiškoje.

Progimnazijos vizija.

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija – patraukli, dinamiška ir saugi bendrojo ugdymo mokykla.

Bendruomenės vertybinės nuostatos:

atsakomybė, savigarba ir pagarba kitam žmogui, lyderystė, kūrybiškumas, aktyvus pilietiškumas ir mokymasis visą gyvenimą.