Misija, vizija

VIZIJA. Besimokanti, prasmės, atradimų ir sėkmės bendruomenė, atvira pozityviai kaitai, asmenybės ūgčiai.

MISIJA. Vykdyti pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo švietimo programas, organizuojant kompetencijomis grįstą ugdymą, sudarant sąlygas tvariam ir atsakingam gyvenimui nuolatinės kaitos visuomenėje.

BENDRUOMENĖS VERTYBĖS. Atsakomybė, savigarba ir pagarba kitam žmogui, lyderystė, kūrybiškumas, aktyvus pilietiškumas ir mokymasis visą gyvenimą. Progimnazijos bendruomenėje puoselėjamos olimpines vertybės: pagarba, draugystė, tobulėjimas.