Himnas

Mokyklos daina

 

Saulės lydimi į „Aušrą“ skubam

Lyg iš lizdo kylantys gandrai.

Laukia mūs čionai atvertos širdys,

Jos padės sparnus išskleist plačiai.

 

Priedainis

 

O miela mokykla,

Miela nuo pirmo žvilgsnio lig plačių kelių.

O miela mokykla, o „Aušra“

Kvies sugrįžti šviesa tavų langų.

 

Kur bebūtum, kur benukeliautum,

„Aušroje“ pirmus žingsnius girdi.

Kai rugsėjo vėl varpelis aidi,

Noris grįžti į „Aušrą“ iš toli.

 

Priedainis

 

O miela mokykla,

Miela nuo pirmo žvilgsnio lig plačių kelių.

O miela mokykla, o „Aušra“

Kvies sugrįžti šviesa tavų langų.

 

Nuostabiausi metai čia prabėga:

Daug sužinom ir subręstam čia.

Mokykla mūs atminty palieka –

Kaip šventovė, kviečianti spalčia.

 

Priedainis

 

O miela mokykla,

Miela nuo pirmo žvilgsnio lig plačių kelių.

O miela mokykla, o „Aušra“

Kvies sugrįžti šviesa tavų langų.

Olimpinė daina

 

Tik sportas, sveikata, valia

Yra tikra žmogaus galia.

O sporte, tu esi šlovė,

O sporte – tu drąsos versmė.

 

Varžybose ar net moksle

Mes stengiamės išlikt greta.

Olimpiadose tikrai

Medaliais puošimės jau greit.

 

Priedainis

Sportas – tai jėga,

Sportas – mūsų sveikata.

Sportas ir daina tebus,

Lai džiaugiasi žmogus.

 

O sporte, tu esi šlovė,

Tu žemėj vieniji tautas.

O sporte – tu drąsos versmė,

Laimingas, kas tave atras.