Aktyvi mokykla

Artėjant gražiausioms metų šventėms  mūsų progimnaziją pasiekė maloni žinia, kad 2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino progimnazijos mokytojų parengtą 2021-2025 m. Fizinio aktyvumo  skatinimo planą ir priėmė sprendimą pripažinti Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnaziją aktyvia mokykla. 

Aktyvi mokykla – tai erdvė, kurioje mokiniams suteikiama didesnė ir kokybiškesnė fizinio aktyvumo ir sporto patirtis. Ugdydami mokinių sveikatos įgūdžius ir skatindami fizinį aktyvumą įgalinsime mokinius siekti mokymosi sėkmės, sudarysime jiems sąlygas pajausti emocinį pasitenkinimą, užtikrinsime gerą pamokų lankomumą. 

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas progimnazijos bendruomenei suteiks dar daugiau galimybių fiziniam aktyvumui ir sportui: ieškosime naujų sprendimų aktyviai laiką leisti ne tik po pamokų, bet ir prieš pamokas bei jų metu, organizuosime aukštos kokybės fizinio ugdymo pamokas bei kursime palankią fizinę aplinką. Aktyvioje mokykloje turėtų būti įvertintas ir pastebėtas kiekvienas jos narys. 

Įgyvendindami fizinio aktyvumo skatinimo planą sieksime pasidalytosios lyderystės: bendradarbiausime su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei socialiniais partneriais.