LIONS QUEST

Socialinio emocinio ugdymo programų ,,Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ temų integravimo į ugdymo turinį gairės

2024-02-21

2023-10-19

SEU instituto mokymai „Socialinis ir emocinis ugdymas pamokoje“

Spalio 19 d. progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo SEU instituto mokymuose „Socialinis ir emocinis ugdymas pamokoje“, kuriuos vedė SEU instituto vadovė Daiva Šukytė. Socialinis ir emocinis ugdymas yra svarbi visuminio ugdymo dalis, o nuo mokytojo pasiruošimo, įsitikinimų ir nuostatų priklauso, ar SEU bus sklandus. Mokymų metu mokytojai turėjo galimybę reflektuoti asmeninę socialinio ir emocinio ugdymo patirtį, analizuoti socialinį ir emocinį ugdymą, kaip veiksmingos pamokos elementą. Mokėsi integruoti ir jungti pamokos detales į visumą.

2023-08-29

Pasitinkant naujus mokslo metus, rugpjūčio 28–29 d. progimnazijos pedagogams vyko mokymai „Penki įtraukiojo ugdymo metmenys“, skirti pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimui, lektorė Onute Misiukevičienė. Mokymų metu dalyviai analizavo, reflektavo aktualius sau ir bendruomenei klausimus, dalijosi patirtimi ir ieškojo idėjų, kaip ugdyti emocinius gebėjimus. Mokymai organizuojami bendradarbiaujant su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA.

2023-03-21

Kovo mėnesio 3 savaitę 3–8 klasių mokiniai kartu su socialinėmis pedagogėmis ir klasių vadovais dalyvavo akcijoje ,,Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių“. Klasėse vyko pokalbiai, diskusijos: Kodėl reikia laikytis taisyklių? Kas yra patyčios? Kaip jų išvengti? Kur kreiptis pagalbos? Anglų kalbos pamokose mokiniai kūrė plakatus, kryžiažodžius, diskutavo ir pristatė viešąsias kalbas patyčių ir draugystės temomis. Penktų klasių mokiniai dalyvavo socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje ,,Drambliada“. O šeštų klasių ugdytiniai žaidė žaidimą ,,Į kelionę“, kurio metu galėjo vienas kitą išgirsti ir geriau pažinti.

2023-03-17

Praėjusią savaitę pradinių klasių mokiniai dalyvavo socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Drambliada“. Savaitė buvo pilna įdomių įžvalgų, pokalbių, savęs ir vienas kito pažinimo. Mokiniai mokėsi atpažinti savo jausmus ir „supergalias“, suprasti patiriamas emocijas ir tinkamai reaguoti. Vaikams labai patiko gaminti „Draugo koliažą“, nusistatyti savo svarbiausias vertybes ir jas įvardinti.

2023-03-10

Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena

Kovo 10-oji – Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena. Simboliška, kad šiemet kovo 10-ąją minima tarptautinė SEU diena beveik sutampa su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente. Su pasididžiavimu tardami Tėvynės vardą, skatiname mokinius kovo 10–17 d. aktyviai dalyvauti SEU olimpiadoje „Drambliada 2023“, o kolegas, draugus kviečiame pasidalyti mintimis apie SEU svarbą jų asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Įvairūs tyrimai patvirtina, kad SEU teikia mokiniams naudą: nuo galimybės tobulinti socialinius ir emocinius įgūdžius iki pagerėjusių mokymosi rezultatų.

2023-03-03

Kovo 3 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vyko mokymai tema „Socialinis ir emocinis ugdymas sporte“. Juose dalyvavo Kėdainių rajono fizinio ugdymo mokytojai ir treneriai. Mokymai buvo skirti pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimui.

2023-02-28

Laikas kartu „Mano Lietuva“

Pusiaukelėje tarp svarbiausių Lietuvai datų: Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, progimnazijos bendruomenė susirinko į protų mūšį „Mano Lietuva“. Trijuose turuose azartiškai varžėsi net vienuolika komandų, kurios ne tik pademonstravo puikias žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją, meną, muziką, kultūrą, kalbą, mokslininkų pasiekimus, bet ir naujos patirtys praplėtė akiratį. Dalyvių atsakymus vertino kompetentinga mokinių tarybos komisija. Daug gerų emocijų ir juoko sukėlė lietuvių liaudies mįslių pertraukėlė, o renginį paįvairino mokinių atliekamos gražiausios lietuviškos dainos. Suskaičiavus visų turų rezultatus, paaiškėjo, kad protų mūšio nugalėtojais tapo „Google“ komanda. Dėkojame dalyviams, sukūrusiems šią šventę, už įkarštį, smarkų įsitraukimą ir bendrystę. Visus kviečiame sugrįžti ir kitąmet, tikėdamiesi, kad bendruomenės protmūšio tradicija tęsis ir toliau.

Skaitymams

2023 m. vasario 7 d. SEU iš arti. Nr.6

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

2022 m. kovo mėnesį draugiškoje SEU DRAMBLIADA dalyvavo 2b, 7b, 7d klasių mokiniai, kurį organizavo VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“.

Džiaugiamės, kad šis renginys sulaukė dėmesio ir jau tampa gražia bendruomenės tradicija!

Socialinis emocinis ugdymas, jo plėtojimas progimnazijos gyvenime

Socialinio emocinio ugdymo (SEU) komiteto sudėtis:

Rita Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Olga Lukšienė, psichologė,

Jūratė Lygaitytė, socialinė pedagogė,

Rūta Kučiauskienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Sandra Veličkaitė, pradinio ugdymo mokytoja,

Erika Lavrukėnienė, anglų k. mokytoja, klasės vadovė.