LIONS QUEST

Socialinio emocinio ugdymo programų ,,Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ temų integravimo į ugdymo turinį gairės

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

2022 m. kovo mėnesį draugiškoje SEU DRAMBLIADA dalyvavo 2b, 7b, 7d klasių mokiniai, kurį organizavo VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“.

Džiaugiamės, kad šis renginys sulaukė dėmesio ir jau tampa gražia bendruomenės tradicija!

Socialinis emocinis ugdymas, jo plėtojimas progimnazijos gyvenime