Dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentūroje diskusijoje apie pilietiškumą „Rugsėjis su Aušra“

Progimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentūroje diskusijoje apie pilietiškumą „Rugsėjis su Aušra“, į kurią buvo pakviesti Lietuvos mokyklų, pavadintų „Aušros“ arba aušrininkų vardais, atstovai. Diskusijos metu buvo pristatytas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas ir globojamas pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) naujasis leidimas ir galimybės jį integruoti į bendrojo ugdymo procesą.

Prezidento iniciatyva perleistas mėnraštis „Aušra“, kuris tapo pačiu svarbiausiu lietuvybės dokumentu, šaltiniu, atvedusiu į Lietuvos valstybės atkūrimo pergalę 1918 metais. Renginyje  dalyvavo  mecenatas Pranas Kiznius, kuris finansavo „Aušros“ komplektų perleidimą ir juos papildančios įvadinės knygos „Aušra po 140 metų“ leidybą. Šis rinkinys dovanotas Lietuvos mokykloms, muziejams, bibliotekoms, lietuvių bendruomenėms užsienyje. Kreipdamasis į jaunuosius diskusijos dalyvius šalies vadovas sakė: ,, Kviečiu ne tik protu suprasti „Aušrą“, bet ir pajusti jos dvasią. Juk patriotizmo neišmokysi protingomis kalbomis iš tribūnos. Tėvynės meilė turi gimti asmens širdyje. Pajuskite „Aušrą“, kad ,,Aušros“ puslapiai paliestų žmogaus dvasią“.

Diskusijos dalyviai kalbėjo apie galimybes „Aušros“ straipsnius naudoti lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos, tikybos, ekonomikos, muzikos ir gamtos pažinimo pamokose.