2022–2023 m. m. ilgalaikio projekto ,,Mokausi tyrinėdamas, pažindamas ir kurdamas“ įgyvendinimas

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai vasaros atostogų pradžią pasitiko itin įdomiai bei entuziastingai, nes birželio 15 dieną (ketvirtadienį) vyko ilgalaikio projekto potyriminių ir eksperimentinių veiklų rezultatų pristatymas.

Šio projekto tikslas buvo ugdyti mokinių kompetencijas, naudojant projekto metodą ugdymo procese. 2023 m. kovo–birželio mėnesiais vyko pasiruošimas įvairiems projektams. Mokiniai, bendradarbiaudami su mokytojais, vykdė tikslingą ugdymo turinio integraciją, taikė projekto metodą ugdymo procese, kūrė ,,Klasę be sienų“ kiekvienam mokiniui sudarant galimybę patirti įvairių mokymosi patirčių, atliekant įvairaus pobūdžio užduotis ir veiklas gamtoje, virtualiose erdvėse, bibliotekose, lauko erdvėse, laboratorijose ir kitur.

Penktų klasių mokiniai pasirinko atlikti projekto veiklas apie augintinius, popierių, drugelius ir savo asmenvardžius. Projekto vykdymo metu mokiniai susipažino su vienu iš žurnalistikos žanru – interviu, uždavė klausimus savo tėveliams, rinko įdomius faktus, kūrė eilėraščius, miniatiūras, stebėjo drugelio gyvenimo ciklą, vyko į įvairias ekskursijas. Viena klasė savo projektą pristatė prancūzų kalba.

Šeštų klasių mokiniai tyrinėjo medžių augimą Kėdainių krašte ir progimnazijos teritorijoje, cukraus kiekį produktuose, daržovių naudą organizmui, miesto architektūros atspindžius, žemaičių tarmės bruožus. Projekto vykdymo metu mokiniai dalyvavo edukaciniame žygyje, stebėjo ir augino medžius, atliko praktines užduotis, sužinojo, kokios daržovės teikia mūsų organizmui naudą, susipažino su Kėdainių miesto istorija ir architektūra, mokėsi žemaičių tarmės, nes 2023-ieji, minint prisijungimo prie Lietuvos 100-metį, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Klaipėdos krašto metais.

Septintų klasių mokiniai pasirinko įvairias ir įdomias temas apie šokolado kelią, ledus, pelėsių augimą ant maisto produktų, svogūnų auginimą. Projekto vykdymo metu mokiniai dalyvavo edukacijoje apie šokolado gamybą, rinko informaciją apie Lietuvoje esančius ledų fabrikus, vyko  į Kauno VII fortą, stebėjo pelėsio augimą ant maisto produktų ir svogūnų auginimą skirtingomis sąlygomis.

Aštuntų klasių mokiniai pasirinko pristatyti šias temas: paklaidinimą miške, šokolado kelią, EKO muzikos instrumentus, taršą plastiko atliekomis. Projekto vykdymo metu mokiniai mokėsi parengti klausimyną, pateikti statistinius duomenis, apsilankė Kėdainių arenoje, dalyvavo edukacijoje, susipažino su Lietuvos įmonėmis, žiūrėjo dokumentinį filmą anglų kalba apie šokoladą, ruošė plakatus, iš antrinių žaliavų gamino muzikinius instrumentus, diskutavo, švarino upes ir pakrantes.

Ši diena išties buvo įvairiaspalvė! Tokia projektinė veikla skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratinosi dirbti komandoje su kitais, įgijo dalykinių kompetencijų. Ugdytinių atlikti tyrimai, edukaciniai žygiai ir ekskursijos, kūrybiniai darbai, antrinių žaliavų panaudojimas, pateikčių ruošimas ir viešasis kalbėjimas – tai mokinių pasirinktos veiklos ir metodai, įgyta nauja patirtis, kuri padėjo išbandyti savo jėgas, suteikė galimybę patirti įvairias veiklas. Taigi patys mokiniai kūrė ugdymo turinį, kėlė jiems aktualias problemas, ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus.

Žurnalisčių būrelių narės Paulina Šikšniūtė ir Estėja Sinickaitė