Garbės diena

Kaskart besikeičiančiame patraukliame progimnazijos kiemelyje vyko tradicinė mūsų bendruomenės Garbės diena. Netradiciškai iškilmes vedė mokytoja, mokinys ir mama.

Šventėje buvo apdovanoti ir paskatinti mūsų progimnazijos šviesuliukai – mokiniai, sėkmingai dalyvavę konkursuose, olimpiadose ne tik rajono, bet ir šalies etapuose, puikiais įvertinimais baigę 2020-2021 mokslo metus. Bendruomenė džiaugiasi aukštais mokinių akademiniais, meno, sporto, technologijų pasiekimais. Mes didžiuojamės savo mokslo pirmūnais, o ypač tais, kurie mokslo metus baigė tik dešimtukais: K. Volkvičiumi, T. Navicku, G. Griniumi. Taip pat šventės metu buvo apdovanoti mokiniai, per mokslo metus padarę didžiausią pažangą. Paskelbta ir didžiausia pažangą padariusi klasė. Tai 8d. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis ir statulėlėmis, progimnazijos ir išminties simboliukais,—pelėdomis.

Mokiniai nuoširdžiausius žodžius skyrė mokytojams, kurie ir dirbdami nuotoliniu būdu atranda raktelį į mokinio širdį, padeda jam ugdytis esmines gyvenimo vertybes ir kompetencijas, moko matematinio, kalbinio, informacinio raštingumo. Įteiktos padėkos ir specialistams, darbuotojams, kurių triūsas ne visada pastebimas, bet bendruomenei labai svarbus.

Už atnaujinta progimnazijos erdves mes dėkojome ir savo rėmėjams.

Renginio metu skambėjo svajinga mokytojo Edvino Šablevičiaus smuiko muzika, stebėjome įspūdingai atliekamą Radvilės Ivanovaitės šokį. Gražiausius sveikinimo žodžius, linkėjimus ir padėkas skyrė garbus šventės svečias Kėdainių rajono tarybos narys Jonas Talmantas, mūsų progimnazijos direktorė Lina Adomaitienė.

Dar kartą patvirtinome svarbiausią šventės žinią – esame laimingi svajodami, kurdami, mokydamiesi, tyrinėdami tik čia, savo Garbės progimnazijoje.