Preliminarus į progimnaziją priimamų mokytis nuo 2021m. rugsėjo 1 dienos mokinių skaičius

Vadovaudamasi Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu patvirtintu  Mokinių priėmimo į Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnaziją tvarkos aprašu ir Duomenų apsaugos įstatymu, skelbiu preliminarų į progimnaziją  priimamų mokytis nuo 2021m. rugsėjo 1 dienos mokinių skaičių:

Klasė Priimamų mokinių skaičius
1a 24
1b 24
1c 24
1d 24
1e 24
2d 1
3c 1
4b 1
5a 4
5d 2
5e 3
7d 1
Iš viso 133