Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Auk, pažink ir veik“

2020 m. birželio 17-23 d.  dienomis progimnazijoje organizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Auk, pažink ir veik“. Programos  organizatorė – socialinė pedagogė Vaida Jakuitienė.

Programos veiklų vykdytojai: socialinė pedagogė Danutė Lukoševičienė, logopedė Laisvė Sarulienė, kūno kultūros mokytojai Jolita Gvergždienė, Tadas Lukoševičius, anglų kalbos mokytoja Ingrida Neliupšienė, pradinių klasių mokytoja Audronė Radauskaitė, psichologė Olga Lukšienė, anglų kalbos mokytoja Aurelija Kuperskienė, specialioji pedagogė Asta Dikidži.

Programoje dalyvavo 20 3-7 klasių mokinių.

Programos „Auk, pažink ir veik“ tikslas – organizuoti kokybišką, turiningą vaikų užimtumą ir poilsį, užtikrinant socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų ugdymą(si).

Pirmoji stovyklos diena buvo kūrybinė – pažintinė. Kėdainių rajono Neįgaliųjų draugijos būrelio vadovė Regina Railienė susipažindino vaikus su apyrankių pynimo technika, kiekvienas sau nusipynė stovyklos draugystės apyrankę. Kūrybinėje veikloje „Svajoju keliauti, pamatyti“ atskleidė savo svajones, kaip įdomiai praleisti vasarą.

Antroji stovyklos diena buvo skirta  aktyviai fizinei veiklai. Buvo organizuoti įvairūs individualūs ir komandiniai žaidimai, estafestės. Vaikai susipažino ir  išbandė netradicinę komandinę sporto šaką „Lakrosas“.

Trečią stovyklos dieną skyrėme programos dalyvių sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui. Stovyklautojai vyko į laipiojimo centrą „Miegantys drambliai“, neseniai įsikūrusį Kaune. Centre  išbandė savo ištvermę ir patyrė naujų neišdildomų įspūdžių.

Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta susitikimui su Kėdainių policijos bendruomenės pareigūnais. ir dailės terapijai. Susitikimo su bendruomenės pareigūnais Aušra Mickevičiene ir Robertu Mackevičiumi metu, vaikai aktyviai diskutavo apie žalingų įpročių prevenciją, susipažino su policininko profesija.  Dailės terapijos metu vyko relaksacija pievelėje ir piešimas ant stiklo.

Paskutiniąją stovyklos dieną, programos dalyviai vyko į Raseinius, į „Nuotykių kalną“, kur ne tik išbandė savo drąsą, bet ir grožėjosi įspūdingais Dubysos  slėnio vaizdais.

Kiekviena programos diena buvo skirta aktualiai problemai (fizinė ir emocinė sveikata, pilietiškumas, atsakingumas, bendruomeniškumas, atsakomybė, savęs ir kitų  pažinimas bei supratimas) reflektuoti, į kurią pažvelgėme išradingiau ir įdomiau.