Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Rita Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pirmininkės pavaduotoja – Vaida Jakuitienė, socialinė pedagogė,

sekretorė – Laisvė Sarulienė, logopedė.

Nariai:

  • Asta Dikidži, specialioji pedagogė,
  • Olga Lukšienė, psichologė,
  • Ernesta Mosteikaitė, socialinė pedagogė,
  • Jūratė Griciuvienė, specialioji pedagogė,
  • Rasa Supronienė, pradinio ugdymo mokytoja,
  • Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos mokytoja,
  • Janina Onoprijenkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.