STEAM

2024-04-26

Integruoto patyriminio (STEAM) ugdymo diena „Jaunieji Einšteinai“

Balandžio 26 dieną 1–8 klasių mokiniai dalyvavo integruoto patyriminio ugdymo veiklose „Jaunieji Einšteinai“. Šių veiklų metu buvo lavinami mokinių pažintiniai, kūrybiniai bei praktiniai įgūdžiai. Vykdant patyriminę veiklą gimsta originalios idėjos, o kūrybinis tiriamasis procesas padeda ugdyti mąstančią asmenybę, gebančią integruotis į dinamišką aplinką.

Pradinio ugdymo mokiniai dalyvavo tiriamojoje projektinėje veikloje „Paukščių namai“.  Jaunieji tyrinėtojai gamino paukščio maketą, lizdą, rinko  informaciją apie pasirinktą paukštį, stebėjo paukščius, įrašinėjo jų balsus ir mėgino atpažinti juos naudodamiesi „Merlin“ programėle. Laukiamąjį rezultatą vainikavo mokinių parengta knyga apie paukščius. 4b klasės mokiniai integruotoje anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje „Lietuvos paukščiai“ taip pat pagilino pažintines, kūrybines kompetencijas. Pirmokėliai piešė vašku ant vandens.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mokiniai analizavo mokslinius straipsnius. Naudodami programėlę „Google Lens“ užsienio kalbų pamokose mokiniai tyrė progimnazijos lauko augalų įvairovę, skirstė augalus į grupes, aprašė juos ir pristatė vieni kitiems, o dirbdami porose ieškojo informacijos apie keistus, išskirtinius augalus, gyvūnų draugystę bei jų elgesio ypatumus.

Dailės ir technologijų pamokose mokiniai susipažino su Leonardo Da Vinči  išradimais, dirbdami grupėse statė iš pagaliukų ar pieštukų tiltą, o matematikos pamokų metu kūrė piramides ir kitas figūras.  6c klasės mokiniai fizinio ugdymo užsiėmimų metu dalyvavo „Break Free“ pabėgimų kambariuose.

Nemažai 3–8 klasių mokinių gamtosaugines kompetencijas gilino įsitraukdami į pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ veiklas.

2024-04-12

Balandžio 12 d. Klaipėdos universitete vyko respublikinė Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiada. Šios olimpiados tikslas – nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus skatinti mokinius holistiškai mąstyti, domėtis gamtos mokslais, bei sugebėti juos integruoti.

Mūsų progimnazijos 5b klasės mokinys Vakaris Žukauskas buvo pakviestas tarp 72 pačių geriausių gamtos mokslų žinovų ir pademonstravo savo gebėjimus.

Dėkojame Vakariui Žukauskui ir mokytojai Agnei Kučmienei.

2024-04-09

2024 balandžio 9 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo Respublikinėje pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Juventos“ STEAM*ukai kviečia draugus. Švenčiame šventes STEAM*iškai“.

1b ir 2a klasių mokiniai su respublikos mokiniais dalinosi savo atradimais. 1b klasės atstovai, Gabrielius T. ir Herkus Š., skaitė pranešimą „Žiemos stebuklai su STEAM“, o Rūta G. – „Mažųjų atradėjų STEAM Velykos“. 2a klasės mokinė Ūla Miškinytė sudomino savo pranešimu „Ant mano delno guli duonelė“.

Mokinius konferencijai ruošė pradinių klasių mokytojos Danguolė T. ir Dijana J.

2024-03-28

Kovo 28 dieną pirmų klasių neformaliojo ugdymo būrelio „Mažieji atradėjai“ mokiniams vyko veikla „STEAM Velykos“. Užsiėmimo metu paliesti buvo net keturi STEAM mokomieji dalykai. Mokiniai dirbo dvejose komandose. Mokslas (S) pasakojo apie Velykas, technologijos (T) pateikė netradicines marginimo priemones, skirtas fizinio ugdymo pamokoms, menas (A) sujudino mokinių vaizduotę, originaliai ir smagiai „numarginti“ kiaušinį, o matematikai (M) teko kiaušinių matavimas. Suformuoti kiaušinį mokiniams reikėjo 2 m aukščio ir 1 metro pločio. Užsiėmimo pabaigoje komandos įvertino vieni kitų darbus.

2024-03-20

Integruoto gamtamokslinio ugdymo diena „Aš –Žemės vaikas“

Kovo 20 dieną 1–8 klasių mokiniai dalyvavo integruoto gamtamokslinio ugdymo veiklose „Aš –Žemės vaikas“. Šių veiklų metu siekta paskatinti mokinius aktyviai įsitraukti į aplinkosaugos veiklas ir gamtosaugos problemų sprendimą: rūpintis gamtos švara, tausoti mūsų Žemės turtus. Siekdami įrodyti gamtos ir žmogaus tarpusavio ryšio neišvengiamumo svarbą mokiniai tapo ekologijos ambasadoriais.

Pradinio ugdymo mokiniai kūrė Žemei penkiaeilius ir ketureilius, sudarė foto albumą „Mano Žemė“, iš antrinių žaliavų gamino „Vandens apytakos rato“ modelį, dalyvavo aplinkosauginėje konferencijoje „Įdomioji ekologija“ bei dirbtuvėse „Įdomioji ekologija“.  4b klasės mokiniai gamtosaugines kompetencijas gilino įsitraukdami į pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos sąjungoje“ veiklas.

7d ir 7e klasių mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje „Žemė – žmonių planeta“ (pagal Antuano De Sent Egziuperi kūrinį „Mažasis princas“), 6d klasės mokiniams vyko integruota informacinių technologijų ir dailės pamoka „Sodo plano projektavimas“.

Užsienio kalbų pamokų metu buvo taikomi įvairūs aktyvūs metodai: Žemės saugojimo informacinių plakatų  kūrimas naudojant programą „Canva“, vaizdo medžiagos apie Žemės dieną peržiūra bei diskusija grupėse, rašinėlio  „Every day is Earth day“ bei žinučių „Earth  day promises“ rašymas. Mokiniai pasitikrino savo žinias ir gebėjimus dalyvaudami  „Kahoot“  viktorinoje  „Earth“.

Dailės ir technologijų pamokose buvo atliekami kūrybiniai darbai ,,Sodai ir parkai“, ,,Lietuvos paukščiai“, „Pavasario gėlės ir paukščiai“,  vyko diskusijos apie medžių reikšmę pasaulinėje EKO sistemoje. Matematikos pamokose mokiniai tobulinosi planavimo, matavimo ir želdinimo įgūdžius, fizikos pamokose mokėsi „spalvų fizikos“.  Fizinio ugdymo pamokose buvo žaidžiami judrieji žaidimai „Vanduo – gyvybės šaltinis“,  „Diena ir naktis“, „Gyvatėlė“. Surengta 6–7 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Gyvybės formos“.

2024-03-15

Progimnazijos neformalaus ugdymo būrelio „Jaunasis tyrėjas“ nariai dalyvavo Klaipėdos Litorinos mokyklos organizuotame Tarptautiniame STEAM konkurse-parodoje „KRISTALŲ PASAKA“, kuris vyko 2023-12-2024-02 virtualioje aplinkoje. Konkursui išsiuntėme penkis darbus. Konkursui-parodai pasibaigus pasiekė žinia, kad Smiltės, Domo ir Igno darbas „Medūzų šokis“ pelnė III vietą.

„Medūzų šokis“ (3 vieta).

2024-03-01

STEAM olimpiada

2024-02-15

Nuotolinė pamoka „Vasario 16-oji su STEAM ir draugais“

Tęsiant bendradarbiaujančių klasių projektą, vasario 15 dieną vyko bendra nuotolinė pamoka „Vasario 16-oji su STEAM ir draugais“. Pamokoje dalyvavo pirmokai net iš keturių respublikos mokyklų: Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos, mokytoja Jolita Bružienė; Šiaulių Juventos progimnazijos, mokytojos Ingrida Karskienė ir Aurelija Dirginčinienė, Tauragės „Aušros“ progimnazijos, mokytoja Rasa Raudonienė ir mūsų, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokiniai su mokytojomis Gabrielė Misevičiene ir Danguole Tumėniene. 1b klasės mokinys Jonas Cironka skaitė pranešimą „1b klasės mokinių portretai pagal STEAM“, o 1a klasės mokinių komanda pristatė sukurtą trispalvį LEGO miestelį. Grandinėle draugiškai ir smagiai sudainavome dainą „Brangiausios spalvos“. Šis susitikimas – tai džiaugsminga mūsų Laisvės žinutė Lietuvai.1b klasės mokiniai toliau tęsė kelionę Lietuvos laisvės keliu. Pirmokai dalyvavo Respublikiniame 1–2 klasių mokinių protmūšyje „Mano Lietuva“. Tai buvo nauja, neįkainojama patirtis, mokantis pažinti Lietuvos istoriją.

2023-11-22

Respublikinė teorinė-praktinė mokytojų konferencija „STEAM – išlaisvintas kūrybiškumas ir vaizduotė!“

Lapkričio 22 d. informacinių technologijų ir matematikos mokytoja Rūta Meškauskaitė respublikinėje teorinėje-praktinėje mokytojų konferencijoje „STEAM – IŠLAISVINTAS KŪRYBIŠKUMAS IR VAIZDUOTĖ!“ skaitė pranešimą „STEAM ugdymas  kelias į sėkmę“. Šios konferencijos idėja skatinti mokytojus analizuoti tyrinėjimu grįsto mokymosi plėtojimo galimybes bei dalintis gerąja patirtimi.

2023-05-15

„Tirpalo rūšies nustatymas“

STEAM veiklos gamtos pamokose. 5 klasių mokiniai laboratorijoje atliko praktikos darbą „Tirpalo rūšies nustatymas“. Mokiniai susipažino su cheminiais indais, saugaus darbo taisyklėmis laboratorijoje, naudodami natūralų indikatorių, tai yra raudongūžio kopūsto sultis, ištyrė buityje naudojamų medžiagų ir tirpalų savybes. Darbas buvo įdomus, spalvingas ir kvepiantis.

2023-05-10

Tarptautinė nuotolinė mokinių praktinių veiklų pristatymo konferencija „Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir dalijamės“

Gegužės 10 d. jau ketvirtą kartą vyko tarptautinė nuotolinė mokinių praktinių veiklų pristatymo konferencija „Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir dalijamės“, kurią organizavo Vilniaus Goethe`s institutas ir Jonavos Justino Vareikio progimnazija. Renginyje dalyvavo 5–8 klasių moksleiviai iš Lietuvos ir Latvijos. Nuotolinis renginio formatas suteikė galimybę, neišeinant iš namų, suburti bendraminčius patirties pasidalijimui ir praktiniam mokymui(si).

Moksleiviai pristatė 11 teminių pranešimų apie eksperimentus, tyrimus, atliktus integruotose vokiečių ir kitų dalykų pamokose. Konferencijos pranešėjai kalbėjo vokiškai, lietuviškai ir latviškai. Konferencijos klausytojus (6b klasės mokinius ir mokytoją Ramunę) sužavėjo mokinių komunikacinė kalbinė kompetencija ir laisvas bendravimas su anapus kompiuterio ekrano esančiais konferencijos dalyviais.

2023-05-09

Gegužės 9 d. Elija G. ir Pijus Č., 4b klasės mokiniai, dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėje 1–4 klasių mokinių konferencijoje „Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“. Konferencijos dalyviai, pradinių klasių mokiniai, dalinosi tiriamąja veikla, STEM, STEAM, STREAM metodų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese, pristatė gerosios patirties pavyzdžius. Progimnazijos ketvirtos klasės mokinė Eija skaitė pranešimą „Mokslo ir meno draugystė“, papasakojo apie meninę raišką ir jos ryšius su mokslu, emocijomis. Pijus pristatė pranešimą, tema „STEAM pamokose ir ne tik“, aptarė vykdytas STEAM veiklas pamokose, būrelyje ir net pertraukų metu.Mokinius konsultavo ir padėjo parengti pranešimus mokytoja Danguolė Tumėnienė.

2023-04-28

Balandžio 28 d. Klaipėdos universitete vyko 7-osios Lietuvos 5–8 klasių STEAM olimpiados III etapas, kuriame 5d klasės mokinė R. Gutauskaitė atstovavo Kėdainių miesto ir rajono penktokams. Ši olimpiada suteikė galimybę pajusti Klaipėdos universiteto dvasią, dalyvauti respublikinėje olimpiadoje, susipažinti su bendraamžiais, išklausyti paskaitą apie mikroplastiką vandenyje bei aplankyti jūrą. Rugilei buvo įteiktas dalyvio pažymėjimas už dalyvavimą olimpiadoje, kartu vyko gamtos mokytoja V. Klevinienė.

2023-04-17

Integruota STEAM diena „Jaunojo gamtininko tyrimų laboratorija“

2023-03-22

Progimnazijoje kovo 20–22 dienomis vyko renginiai, skirti Pasaulinės vandens dienos minėjimui. Mokiniai dalyvavo protmūšyje, degustavo vandenį, rungėsi rungtyse, aktyviai sportavo mokyklos baseine, sprendė kryžiažodžius, gamtos mokslų laboratorijoje atliko tiriamuosius darbus.

STEAM veiklos per gamtos ir žmogaus pamokas

6 klasės mokiniai tyrinėjo augalų žiedus, mokėsi atskirti vyriškąsias (kuokelius) ir moteriškąsias (piesteles) žiedo dalis. Tyrinėjo ir pačią didžiausią paukščio lytinę ląstelę – kiaušinį. Pasirodo, kiaušinis turi ne tik lukštą, baltymą ir trynį, bet ir kitų labai svarbių dalių, kurios būtinos vystytis naujai gyvybei. Buvo smagu ištirti, atrasti, pamatyti ir tiriamų augalų žiedadulkes pro mikroskopą.

2023-02-08

Vasario 8 dieną Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 6e ir 6d klasių mokiniai lankėsi Panevėžio STEAM centre ir dalyvavo tiriamosiose edukacijose: „Kodėl vanduo neužšąla prie nulio“, „pH mano stiklinėje“, „Žemės drėgmės matuoklio dirbtuvės“. Atlikę veiklas, mokiniai išvyko į kino teatrą žiūrėti mokslinės fantastikos edukacinio filmo „Vesper“. Visa diena prabėgo nepastebėtai, mokiniai įgijo naujų žinių, tobulino kompetencijas, atliko eksperimentus laboratorijose, mokėsi programuoti „Scratch“ programa.

2022-12-09

Nuotolinė tarptautinė konferencija „EDStart Šiauliai 2022“

5a ir 8c klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „EDStart Šiauliai 2022“. Šios konferencijos tikslas – suteikti dalyviams galimybę susipažinti su STEAM karjeros kryptimis ir prisidėti prie dalyvių asmeninės karjeros planavimo įgūdžių (iniciatyvumo, kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo ir t.t.) tobulinimo. Mokiniai klausėsi EKSPLA inžinieriaus Aisčio Jurkonio ir VšĮ Teltonika High-Tech Hill direktoriaus Juliaus Purlio pranešimų: „Kaip įvaldyti lazerius ir įgauti supergalių?“, „Kas yra daiktų interneto (IoT) pasaulis?“

2022-03-31

Progimnazijoje kovo 31 diena buvo skirta kultūrinei – pažintinei veiklai ,,Jaunojo gamtininko diena . Mes STEAMUKAI PRADINUKAI.

Pradinių klasių mokiniai vykdė įvairias patyriminio ugdymo veiklas: ,,Grūdas grūdui nelygu“, ,,Svogūno sodinimo ABC“, „Oliziukų gaminimas“. Mokiniai noriai stebėjo ir fiksavo bundančios gamtos požymius, sprendė kryžiažodžius, žaidė Kahootą ,,Pavasario džiaugsmai“. Mokiniai praturtino turimas žinias apie javus, vandenį, atlikdami įvairius bandymus pasijuto tikrais mokslininkais – tyrėjais.

Džiaugiamės 5c klasės bendruomenės STEAM kalėdiniu miesteliu.

2021-12-01

Jaunieji tyrėjai

Gruodžio 1 d. progimnazijos 7-8 klasių mokiniai dalyvavo projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra, veiklose.

Mokiniai turėjo galimybę atskleisti savo gebėjimus, tyrinėti aplinką moksliniais metodais mobilioje mokslinėje laboratorijoje „MoMoLab“. Mobilioji mokslinė laboratorija yra aprūpinta šiuolaikiniais matavimo prietaisais ir modernia įranga, skirta įvairių sričių tiriamųjų darbų atlikimui.

Tiriamosios veiklos vyko progimnazijos ir vilkiko laboratorijose, o konstravimo užsiėmimai – progimnazijos informacinių technologijų kabinete.

Mobiliojoje laboratorijoje mokiniai galėjo išbandyti tyrėjo darbą – moderniausiais prietaisais atlikti įvairius mokslinius eksperimentus. Išskirtinio dizaino vilkiko puspriekabėje įrengtoje laboratorijoje mokiniai kartu su mokslininke atliko genetikos mikroskopavimo darbus, stebėjo mokslinių eksperimentų demonstracijas.

Progimnazijos laboratorijoje jaunieji tyrėjai atliko paviršinio vandens kokybės tyrimus. Jaunieji mikrobiologai tyrinėjo bakterijas, dažė jas, analizavo antibakterinių medžiagų poveikį joms.

Dalyvaudami robotikos užsiėmimuose mokiniai konstravo LEGO robotus ir mokėsi juos programuoti.

Mokiniams tyrinėti padėjo VGTU docentas dr. Mindaugas Luneckas, VU Gamtos mokslų fakulteto magistrantė Milda Levanaitė, mobiliosios mokslinės laboratorijos vizitų į mokyklas koordinatorius Stepas Šafranauskas.

Mokiniai džiaugėsi, galėdami atlikti patyrimines veiklas. Įgiję naujų žinių ir gebėjimų, jie ir pamokų metu galės pritaikyti tai ir dirbti savarankiškai. Galbūt kai kam šios patirtys padės ir apsispręsti, kokį veiklos kelią rinktis ateityje.

2021-11-25

Lapkričio 25 dieną turiningai ir įdomiai progimnazijoje praėjo STEAM diena. Mokiniams vyko ,,LEGO kūrybinė laboratorija: Kelionė aplink pasaulį!“  – tai yra nuotaikinga, pilna įspūdžių kelionė po žymiausius pasaulio ir Lietuvos architektūrinio paveldo objektus – Trakų pilį, Gedimino bokštą, Egipto piramides, Didžiąją Kinijos sieną, Eifelio bokštą, Auksinių vartų tiltą ir kt. Iš viso 30 architektūrinio paveldo objektų. Kelionės metu vaikai susipažino ir praktiškai išbandė architekto, dizainerio, paveldosaugininko profesijas. Naudojant LEGO ir LEGO DUPLO statė žymiausius Lietuvos ir pasaulio architektūros objektus. Šis užsiėmimas ugdo vaikų kultūrinį sąmoningumą, kartu lavina XXI amžiaus įgūdžius: bendradarbiavimą, komunikaciją, kūrybingumą, kritinį mąstymą bei problemų sprendimą.

Kita mokinių grupė atliko bandymus. Mokiniai susipažino su ,,LEGO kūrybine laboratorija: Išmanusis OZOBOT miestas. Kas yra geras miestas?“ Svarstė ir ieškojo atsakymų į šiuos klausimus: kas gerame mieste turi būti, kaip miesto valdžia nusprendžia, kas yra būtina mieste. Kuo miestas skiriasi nuo kaimo vietovės? Kokias paslaugas savo gyventojams teikia miestas? Ar miestai keičiasi? Kokie buvo prieš 100 metų, kokie yra dabar ir kokiame mieste norėtų gyventi? Kūrė savo išmanųjį miestą su LEGO ir OZOBOT robotukais bei tokiu būdu išbandė miesto architekto profesiją.

Kiek  daug išmokome ir sužinojome!

2021-11-24

Tarptautinis renginys „Science is Wonderful!“

6a klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame renginyje „Science is Wonderful!“ (liet. “Mokslas yra nuostabus!”). Pamoką vedė Austrijos universiteto (University of Innsbruck, Austria) podoktorantas Martin, kuris supažindino, kas yra kvantiniai kompiuteriai, koks jų veikimo principas bei kokia programavimo kalba kuriama ši technologija.

„Science is Wonderful!“ (liet. „Mokslas nuostabus!“) – tai kasmet Europos Komisijos organizuojama vieša paroda. Joje pristatomi įvairūs ES lėšomis finansuojami mokslinių tyrimų projektai ir jų  vertė žmonių kasdieniame gyvenime.

2021-10-08

Inovatyvūs ugdymo sprendimai – raktas į pažinimą ir sėkmę

Spalio 8 d. aštuntų klasių mokiniai kartu su informacinių technologijų mokytoja Rūta Meškauskaite dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje STEAM konferencijoje „EDSTART Šiauliai 2021“. Šios konferencijos tikslas –  suteikti dalyviams galimybę susipažinti su STEAM karjeros kryptimis, prisidėti prie dalyvių asmeninės karjeros planavimo įgūdžių (iniciatyvumo, kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo ir t.t.) tobulinimo. 

 Konferencijoje mokiniai išklausė pranešėjos iš Italijos Valentinos Canonico (Atlas centro techninė direktorė) pranešimą  „Papildytos realybės poveikis ateities darbams“ („The impact of augmented reality on Future jobs“). Mokiniai sužinojo, kaip papildyta realybė yra taikoma ir kaip galima ją pritaikyti vartotojo poreikiams. Papildyta realybė yra technologija, kuri realų pasaulį ir jame esančius objektus papildo įvairiais skaitmeninės informacijos formatais: nuotraukomis, vaizdo įrašais ar interaktyviais 3D maketais. Ši technologija leidžia virtualius objektus susieti su tam tikromis fizinėmis lokacijomis, manipuliuoti. 

2021-10-13

Mūsų progimnazija yra STEAM mokyklų tinklo narė, tad ieškome dar neatrastų veiklų mokiniams. Pradinių klasių mokiniai patyrė tikrą atradimų džiaugsmą ,,Stebuklų laboratorijoje“. Mokiniai įgijo biochemijos mokslo pradmenų: įvairių cheminių (visiškai nepavojingų naudojimui vaikams) medžiagų pagalba kūrė netikrą sniegą, sužinojo, iš kur jis atsiranda, susipažino su įvairiais cheminiais junginiais bei jų savybėmis. Sauso ledo pagalba kūrė debesis. Vaikai pasijuto tikrais biochemikais ir išradėjais, sukūrusiais mažyčius stebuklus laboratorijoje!

2021-10-08

Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Jaunojo tyrėjo dienoje ,,Sveikatos aruodai“. Labai džiaugiamės, kad buvo prisijungta prie projekto ,,Olimpinis mėnuo 2021!“ veiklų. Mokiniai atliko I dalies ,,Fizinis aktyvumas“ organizatorių pateiktas užduotis: fizinis raštingumas- raktas į sveikesnės visuomenės kūrimą, skaičiai ore, pažaiskime sporto šaradas, atliko mankštą drauge su olimpiečiais ir kt. Tikimės, kad ši kelionė drauge, truksianti visą mėnesį, džiugins mokinius ir jų tėvelius.

Išradingai vyko ir progimnazijos Kneipo tako atidarymo šventė. Geras emocijas mokiniams dalijo kapitonas Flintas. Dalyvavome ir muzikiniame edukaciniame koncerte ,,Pasaulis, kurį aš kuriu“. Mokėmės pasitikėti savo jėgomis, įveikti visas kliūtis, nebūti vien pasyviais stebėtojais, o tapti aktyviais kūrėjais, kurie svajoja, fantazuoja, keičia pasaulį, kad jis būtų geresnis, jaukesnis ir mielas visiems.

2021-06-04

2021 m. gegužės 14 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2021“, kurioje dalyvavo mūsų progimnazijos 8c klasės mokinė Laura Steponavičiūtė. Olimpiadą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Technologijų olimpiadai pasirengti padėjo technologijų vyresnioji mokytoja Lina Pravackienė. 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, ugdyti mokinių kūrybiškumą, atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą, skatinti mokytojų iniciatyvumą, bendradarbiavimą. 

2021 metų Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Laura Steponavičiūtė sukūrė ir pristatė kūrybinį darbą – kaklo papuošalą „Minčių kryžkelės“  ir varžėsi su kitais Lietuvos mokiniais tekstilės veiklos grupėje. 

Džiaugiamės – Laura Steponavičiūtė tekstilės veiklos grupėje laimėjo III vietą ir apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu! 

 Sveikiname ir didžiuojamės! 

2021 metų STEAM veiklos planas

2020-12-30

Plėtojant STEAM ir ekologinį ugdymą pradinėse klasėse, lapkričio 10 d. – gruodžio 10 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija organizavo respublikinį 1–4 pradinių klasių mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursą „Naujai gimęs kalėdiniu žaisliuku“.

Skaitykite daugiau

2020 m. gruodžio mėn. veiklos

Kviečiame aplankyti virtualią Lietuvos sporto universiteto „Aušros“ progimnazijos, 5-8 klasių mokinių darbų parodą. Užfiksuoti mokinių STEAM veiklos rezultatai technologijų pamokose. Taikydami matematikos žinias, gebėjimus, mokiniai sukūrė dirbinius iš įvairių pasirinktų namų aplinkoje eko, antrinių medžiagų.

2020 m. lapkričio mėn. veiklos

Nauja patirtis Respublikinėje moksleivių konferencijoje „Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“ Lapkričio 26-ąją nuotoliniu būdu vyko nuotolinė respublikinė moksleivių konferencija ,,Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“. Šios konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius dalintis STEAM metodų panaudojimo ugdymo procese gerąja patirtimi.Drauge su 24 respublikos mokyklų pradinukais, savo pranešimą apie vykdytas STEAM veiklas pristatė ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2b klasės mokinių komanda – Gytė Grigaliūnaitė, Pijus Čižauskas ir Dominykas Ivoška (mokytoja Danguolė Tumėnienė). Tai buvo nauja mokymosi patirtis ir mokiniams, ir mokytojams. Mokiniai ne tik pristatė savo paruoštus video pranešimus, bet mokėsi vieni iš kitų kaip galima atlikti įvairius eksperimentus. Džiugu, kad net ir nuotoliniu būdu vyko draugiška mokinių diskusija.

2b klasės video pranešimas:

2020 m. balandžio mėn. veiklos

2020 m. balandžio mėn. Kviečiame pasigrožėti 1b klasės Žaliąja palange.  Darbus mokiniai išmoko dėti į sienelę kartu su tėveliais: STEM veikla tęsiama ir karantino metu:)

2020 m. kovo mėn. veiklos

2020 m. kovo 5 d. siekdami skatinti mokinių domėjimąsi informacinėmis technologijomis suteikiame galimybę mokiniams išbandyti savo jėgas „Olympis 2020“ pavasario sesijos organizuojamame konkurse. Linkime sėkmės!

2020 m. kovo 4 dieną progimnazijoje vyko IX geografijos olimpiada „Mano gaublys“. Olimpiadoje dalyvavo 6-8 klasių mokiniai, kurie varžėsi atlikdami įvairias geografines užduotis. Nugalėtojus, pagal tradiciją, apdovanosime kovo 20 d. minėdami Žemės dieną.
Taip pat šią dieną 3-8 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame užsienio kalbų projekte “Kalbų Kengūra 2020”. Dėkojame visiems dalyviams, rodantiems domėjimąsi anglų kalba ir atskleidžiantiems savo gebėjimus bei talentus.

2020 m. kovo 3 d. vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas. Progimnazijos 8a klasės mokinė Fausta Kirstukaitė užėmė I-ą vietą, o 8a klasės mokinys Justinas Žebarauskas – II-ą vietą. Džiaugiamės ir sveikiname mokinius bei juos ruošusius mokytojus Rasą Rojienę ir Audronį Valčiuką!!

2020 m. vasario mėn. veiklos

2020 m. vasario 27 d.  „Atžalyno“  gimnazijoje vyko rajoninė mokinių – mokytojų konferencija “Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose”. Kol mokytojai dalyvavo konferencijoje, dalinosi gerąja patirtimi ekologinio ugdymo klausimais, dvi progimnazijos komandos, sudarytos iš 3-4 ir 7-8 klasių mokinių, dalyvavo protų mūšyje.

2020 m. vasario 26 d. progimnazijoje diegiama Olimpinių vertybių ugdymo programa. Šią savaitę vyko integruotos etikos, informacinių technologijų, matematikos pamokos “Jaunimo žiemos olimpiada skaičiais”. „Micro:bit“, leidžia sukurti pačias įvairiausias programėles. 25 LED’ų matrica atvaizduoti simbolius, tekstą, skaičiuoti elementus, sekti laiką. PIN’ai naudojami įgyti elektronikos žinių ir dar eilė kitų galimybių. 6-tų klasių mokinių informacinių technologijų pamokos KITAIP. Mokiniai sako TAIP.

2020 m. sausio mėn. veiklos

2020 m. sausio 27 d.  1b klasėje vyko klasės valandėlė kitaip. Mokiniai pasidžiaugė pirmo pusmečio pasiekimais, nusimatė kelius ir tikslus antram pusmečiui. Smagiai vyko klasėje 3D kino salės atidarymas. Pirmokai pirmą kartą mokykloje išbandė 3D specializuotus akinius, kurių pagalba matomi erdviniai vaizdai su galimybe virtualiai pažinti įvairius reiškinius. Šiandien pirmokai smagiai leidosi amerikietiškais kalneliais, stebėjo drugelius. Gera buvo matyti, kai vaikai stebėdami ekraną greta savęs bando pagauti drugelius.

2020 m. sausio 11 D. „Kompiuteriukų ralyje 2020“ dalyvavo dvi progimnazijos mokytojos – Rūta ir Giedrė!!!  Šiais metais ralyje dalyvavo beveik 200 inovatyvių, smalsių mokytojų, norinčių skatinti technologinę kūrybą savo pamokose! Visiems renginio dalyviams organizatoriai įteikė įrangos komplektus, kad su vaikais galėtų kurti savo micro:bit projektus ir labai laukia kol galės pamatyti projektus! Gera matyti tiek daug naujų, smalsių mokytojų veidų, tiek noro tobulėti ir mokytis!
Siunčiame visiems linkėjimus – kantrybės, bendruomeniškumo ir svarbiausia – nebijoti klysti.

2020 m. sausio 2 d. 1b klasės mokiniai užbaigė veiklas savo pirmame eTwinning projekte „Colors of autumn. Rudens spalvos“. Su spalvotu rudeniu mokiniai leidosi į atradimų kelionę. Stebėjo rudens požymius, domėjosi vykstančiais reiškiniais, spalvomis. Rudens dirbtuvėlėse piešė, kūrė, konstravo. Savo veiklomis dalinosi su projekto partneriais. Smagu ir naudinga buvo sužinoti kaip rudens grožį ir dosnumą perteikia kiti bendraamžiai. Na, o projekto pabaigą vainikavo sukurta bendra veiklų projekte knyga. Kviečiame pavartyti knygą ir pasidžiaugti mūsų veiklomis.

2020 m. veiklos planas

2019 m. gruodžio mėn. veiklos

„Jaunojo tyrėjo“ būrelio nariai atliko bandymus su skirtingo tankio skysčiais ir tirpalais. Kodėl tirpalai nesusimaišo? Kodėl „gula“ cilindre sluoksniais? Ką vadiname tankiu? Bandymų rezultatai suteikė daug puikių emocijų.

Gruodžio 10 dieną pradinių klasių mokytojos vyko į metodinį praktinį seminarą „STEAMuko kelionė rudenėliu“, kuris vyko Šiaulių universitete. Seminare buvo pristatyta unikali metodinė priemonė PDF failu. Joje pateikiamos mokslininkių/praktikių išbandytos virš 30 STEAM veiklų vaikams, kurias ypač lengvai galima pritaikyti pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Pristatytos veiklos orientuotos į negyvosios gamtos ir jos cheminių, fizikinių reiškinių pažinimą, būtiną gamtamokslinio raštingumo ugdymui. Mokytojos susipažino ir su inžinerijos užduotimis, skatinančiomis konstruktyvaus mąstymo formavimąsi. Na, o pristatytus seminaro metu bandymus ir eksperimentus mokytojos išbandys su mokiniais.

2019 m. kovo 30 d.

Džiaugiamės, kad Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija iš gausybės mokyklų buvo atrinkta kandidate tapti Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare. Progimnazijoje įgyvendinama platesnė STEAM dalykų (gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų,  matematikos) programa,  pedagogų kompetencijos, IKT ir kitų technologijų naudojimas ugdymo procese, aktyvaus ugdymo metodų taikymas pamokose, atitinka STEAM ugdymo koncepciją Lietuvoje. Tikrąja Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare progimnazija taps baigus įgyvendinti suplanuotą STEAM veiksmų planą 2018-2019 m. m.