Projektas „Cross into the languages“

(2019-09-30 – 2021-09-30 (bus patęstas dėl COVID-19))

Erasmus+ projekto “Cross into the languages” mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo projekto veiklose Slovakijoje Zlate Moravce mieste. Visi partneriai iš Turkijos, Slovakijos, Graikijos, Rumunijos mokėsi būti kavinės darbuotojais ir klientais, kūrė teatro figūras, dalyvavo įvairiose pamokose Zlate Moravce Pribinka pagrindinėje mokykloje. Projekto dalyviai aplankė miestelio meriją, miesto muziejų. Mokiniai džiaugėsi nuostabiais vakarais draugų slovakų šeimose.

2020 metų sausio mėnesį pagal numatytą projekto veiklą mokiniai mokėsi kurti dialogus tema “Bibliotekoje”. Šį kartą 6 ir 7 klasių mokiniai užduotis atliko anglų kalba.

2019 metų gruodžio mėnesį mokiniai iš Slovakijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos kūrė kalėdinius atvirukus. Gražiausi atvirukai su šilčiausiais linkėjimais iš Lietuvos išsiųsti šalims partnerėms. 

2019 metų lapkričio 4-9 dienomis 5 mokytojų ir 5 mokinių komanda iš progimnazijos dalyvavo Erasmus+ projekto partnerių susitikime Turkijoje, Konijos miesto Meram Alparslan vidurinėje mokykloje.

Mokytojai vykdė įvairias veiklas, padėjo  mokiniams, susipažino su IT priemonių taikymo galimybėmis užsienio (anglų, vokiečių) kalbos pamokose, stebėjo, kaip taikomi interaktyvūs mokymo metodai, imituojant realias gyvenimo situacijas užsienio (anglų, vokiečių) kalba. Visi dalyviai pabrėžė tarpdiscipliniškumo svarbą užsienio kalbos pamokose. Konijos miesto Švietimo skyriuje projekto partneriai— mokytojai iš Slovakijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos— aptarė švietimo sistemų panašumus ir skirtumus šalyse, kurios dalyvauja šiame Erasmus+ projekte.

Mokinių veikla buvo orientuota į projekto paraiškoje nurodytą  temą, būtent, “Apsipirkimas turguje”.  Mokiniai išbandė savo galimybes „pirkdami“ maisto produktus, drabužius ir kt. Tai darydami jie praktiškai panaudojo teorines žinias, pritaikė išmoktas frazes ir žodžius, kuriuos  reikia pavartoti apsilankymo turguje ar kitoje apsipirkimo vietoje metu.  Taip pat mokiniai dalyvavo Meram Alparslan vidurinės mokyklos mokytojų vedamose pamokose, pertraukų metu bendravo, žaidė su mokykloje besimokančiais mokiniais.  Be to, kiekviena delegacija pristatė paruoštą medžiagą apie savo mokyklas. Partnerių turkų mokykloje surengtas tarptautinis logotipo konkursas. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos logotipas buvo paskelbtas tarptautiniu.  

Susitikimo metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Konijos miesto ir regiono istorija ir tradicijomis. Meram Alparslan mokyklos projekto komanda tikslingai organizavo   įvairių net pasaulyje gerai žinomų objektų (Mevlana muziejaus, trečiojo amžiaus stačiatikių cerkvės, Mokslo centro, Drugelių slėnio, vieno iš seniausių miestų Čatal Hiujuke, vieno iš požeminių miestų Kapadokijos regiono urvuose, Balandžių slėnio) lankymą.    

Dalyviai taip pat pabuvojo popamokinės veiklos centre, kur stebėjo, kaip galima mokymosi procese panaudoti atliekas, kurti įvairias priemones.

Diskusijų metu buvo aptartos kiekvieno partnerio pareigos ir numatytos veiklos iki kito susitikimo. Visi projekto dalyviai bendravo  anglų arba vokiečių kalbomis.

About our school. LSU das „Aušros“ Progymnasium Kėdainiai

Tarptautinis Erasmus + mobilumo projektas Nr. 2019-1-LT01-KA229-060592

Grįžti