Projektas „Code name robot“

2021-11-05

Lapkričio 5 dieną mūsų progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė tobulino kompetencijas Kauno kolegijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Creating and Sharing Digital Content for Education“, pristatė su mokytoja Danguole Tumėniene kurtą stendinį pranešimą „Robotai, kompiuteris ir sveikata“. Ši konferencija yra „Erasmus +“ projekto „Interactive Digital Content Platform to share, reuse and innovate in the classroom“ (INDIe) renginys. Konferenciją pradėjo dr. Austėja Landsbergienė, savo kalboje akcentavusi, kad jaunajai kartai karantino atneštos permainos paliks pasekmių, o štai šalies švietimo sistemai, supurtytai iš esmės, anot lektorės, pandeminė situacija davė ir tam tikros naudos. Pranešimus taip pat skaitė lektoriai iš Lietuvos, Ispanijos, Graikijos. Visi dalijosi savo šalių patirtimi kuriant ir praktiškai naudojant mokymo įrankį INDIe.

2021-11-04

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  „Aušros“ progimnazijos dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – bendruomenės ūgties rodiklis

Kiekvienas Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vykdomas programos „Erasmus+“ projektas prisideda prie bendruomenės tobulėjimo ir ūgties, vadovams, mokytojams,  pagalbos mokiniui specialistams ir mokiniams sudaromos galimybės užmegzti naujas partnerystes, dalintis gerąja praktika, pasinaudoti įkvepiančiomis sėkmės istorijomis.

Naujų žinių, įdomių patirčių, pažintinių, socialinių ir praktinių įgūdžių, prasmingo tarptautinio bendradarbiavimo ir nuostabių emocijų bendruomenei suteikė ir dalyvavimas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Code name robot“ veiklose. Projekto įgyvendinimas prasidėjęs 2018 metų lapkričio mėnesį ir  turėjęs vykti iki 2020 metų rugpjūčio 31 d. dėl pandeminės situacijos buvo pratęstas iki 2021 metų rugsėjo mėn. 

Projekto dalyviai – mokyklos iš Turkijos (projekto koordinatorius), Italijos, Kroatijos, Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Šio tarptautinio projekto tikslas – ugdyti mokinių loginį mąstymą atliekant robotikos-kodavimo žingsnius. projekto partneriai siekė sudaryti sąlygas mokiniui mokytis savo tempu, diegiant išmaniąsias technologijas ugdyti XXI a. būtinas kompetencijas, padėti stiprinti mokinių motyvaciją ir atsakomybę už savo mokymąsi bei  veiksmus,  skatinti juos naudotis naujomis medijomis, mokantis taikyti kompiuterinio-loginio mąstymo metodą.

Dalyvaudami mobilumo susitikimuose mokytojai mokėsi, kaip ugdyti ir stiprinti mokinių inovatyvius technologinius gebėjimus pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones – išmaniąsias informacines technologijas. Mokytojai  įgijo žinių apie robotikos mokslą, dirbo su moderniais robotikos rinkiniais, lavino kūrybinius, mokslinius, techninius robotų konstravimo ir programavimo įgūdžius. Nuolat komandinio darbo metu partneriai dalijosi sava patirtimi, mokėsi vieni iš kitų. Veiklų įgyvendinimo metu gauta prasminga patirtis apie robotikos ugdymo ypatumus, susijusius su praktinių mokinių gebėjimų plėtojimu. Projekto „Code name robot“ įgyvendinimo metu dalyviai išmoko valdyti Paarot minidroną, Ozobot ir callippe mini robotukus, susipažino su programavimui ir video kūrimui skirtomis erdvėmis internete (blockly games, menti, pico-vico, Kiroa), mokėsi dirbti su mugs, ScottieGo, Jimu Robots, LegoWeDo, Mbot, Baltie programomis, mokėsi programuoti. Projekto dalyviai aptarė Twinspace ir Weebly platformų privalumus ir trūkumus.

Džiaugiamės, kad po pusantrų metų pertraukos paskutinis partnerių susitikimas Kroatijoje Pregrados mieste vyko gyvai dalyvaujant beveik visiems projekto partneriams. Vizito metu projekto dalyviai susitiko su Predragos miesto meru, lankėsi muziejuje. Jame Osnovna škola Janka Leskovara mokyklos mokiniai pristatė įdomius faktus apie kiekvieną projekte dalyvaujančią šalį bei organizavo Kahoot žaidimą. Mūsų   progimnazijos mokytojų komanda jį žaidė labai gerai ir užėmė 2-ą vietą. Gausus mokytojų būrys lankėsi kalnuose pastatytoje Veliki Tabor pilyje. Seno kaimo muziejuje Kumrovec  apžiūrėjo namą, kuriame gyveno buvusios Jugoslavijos vadovas Josip Broz Tito. Vizito metu Pregrados miesto mokykloje mokytojai mokėsi naudotis 3D rašikliais, programuoti, įtvirtino darbo  su bitutėmis „Bee-Bot“ įgūdžius.  Paskutinę viešnagės dieną Kroatijos sostinėje Zagrebe buvo surengta įdomi interaktyvi ekskursija po senamiestį, kurios metu reikėjo surasti 12 objektų, išklausyti istorijų apie juos ir atlikti užduotis naudojantis planšetėmis.

Paskutinio vizito Kroatijoje metu atlikti tarptautinių veiklų poveikio tyrimai, parengta projekto įgyvendinimo ataskaitai.

„Erasmus+“ projektai – puiki galimybė susipažinti su skirtingomis kultūromis ir žmonėmis, patobulinti savo anglų ir kitų užsienio kalbų žinias bei pasidalinti patirtimi. Dalyvaudami projekto veiklose susiradome naujų draugų, susipažinome su projekte dalyvavusių šalių  kultūra, patyrėme malonių akimirkų ir potyrių. Iš kiekvieno susitikimo parsivežėme naujų idėjų, kurias taikėme tobulindami bendrąsias kompetencijas ir plėtodami ugdomąsias veiklas.       Bendruomenė yra tvirtai įsitikinusi, kad ir ateityje tęs tarptautinį bendradarbiavimą,  rengs naujus projektus, vykdys užsienio šalių partnerių paiešką, nes mes norime tobulėti, norime pažinti, norime bendradarbiauti ir siekti mokinio ir progimnazijos pažangos.

Projekto koordinatorė LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja R. Misiūnienė Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, programos „Erasmus+“ lėšomis.

(2018-09-30 – 2020-09-30 (bus patęstas dėl COVID-19))

Tarptautinis Erasmus + mobilumo projektas Nr. 2018-1-TR03-KA201-059721

Grįžti