Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Ramunė Misiūnienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, klasių vadovų medodinės grupės pirmininkė.

Koordinatorė – Aurelija Kuperskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Jūratė Daugnorienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Rūta Pečiulienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,
  • Stefanija Unikienė, matematikos vyresnioji mokytoja, 
  • Rita Kerzienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
  • Laima Plungienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
  • Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.