Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai – visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projektą remis Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Progimnazija 2018 m. gavo 1-4 klasėms skirtas mokymo priemones pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

2019 m. mokyklą pasiekė ir 5-8 klasėms skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga.

Siekiant padėti mokytojams ugdymo procese sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas priemones, yra sukurti biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins progimnazijos veiklos efektyvumą.