„Aktyvios mokyklos“ programos įgyvendinimo darbo grupė

Koordinatorė – Daiva Plungienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai:

  • Danguolė Tumėnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
  • Lina Pravackienė, technologijų vyresnioji mokytoja,
  • Eglė Kuprijanovienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Jolita Gvergždienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Tadas Lukoševičius, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas,
  • Rytis Karnatka, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas,
  • Janina Onoprijenkienė, visuomenės sveikatos specialistė, atliekanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
  • Jurgita Verseckaitė, IT specialistė/ mokytojo konsultantė,
  • Simona Bičiūnienė, tėvų atstovė.