Socialinio emocinio ugdymo (SEU) komiteto sudėtis

Rita Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Olga Lukšienė, psichologė,

Jūratė Lygaitytė, socialinė pedagogė,

Rūta Kučiauskienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Sandra Veličkaitė, pradinio ugdymo mokytoja,

Erika Lavrukėnienė, anglų k. mokytoja, klasės vadovė.