Darbuotojų sąrašas

Rita Lukoševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
r.lukoseviciene@kedainiuausra.lt861464665
Rita Naruševičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
r.naruseviciene@kedainiuausra.lt867258609
Daiva Plungienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 611 32178
El. paštas:  pdaivap@gmail.com

d.plungiene@kedainiuausra.lt

d.plungiene@kedainiuausra.lt861132178
Nerijus Leikus
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams

Tel. 8 672 59409
El. paštas. n.leikus@kedainiuausra.lt

 

n.leikus@kedainiuausra.lt8 672 59409
Gražina Sudžiuvienė
Vyr.buhalterė
buhalterija@kedainiuausra.lt867251409
Violeta Patackienė
Kasininkė/apskaitininkė
v.patackiene@kedainiuausra.lt
Gitana Korkozienė
Raštvedė

Tel. 8 679 61369
El. paštas. rastine.ausra@gmail.com

 

rastine.ausra@gmail.com867961369
Ernesta Mosteikaitė
IT administratorė
e.mosteikaite@kedainiuausra.lt
Tomas Samalius
IT administratorius
t.samalius@kedainiuausra.lt
Janina Onoprojenkienė
Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Tel. 8 694 11629
El. paštas. j.onoprojenkiene@kedainiuausra.lt

 

j.onoprojenkiene@kedainiuausra.lt869411629

 

2019-2020 m. m. mokytojų sąrašas

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Vardas, pavardė Elektroninis adresas Kita informacija
Jūratė Daugnorienė j.daugnoriene@kedainiuausra.lt 1 a kl. mokytoja
Danguolė Tumėnienė d.tumeniene@kedainiuausra.lt 1 b kl. mokytoja
Gendrutė Burkauskienė g.burkauskiene@kedainiuausra.lt 1 c kl. mokytoja
Rasa Supronienė r.suproniene@kedainiuausra.lt 1 d kl. mokytoja
Dijana Jermakovienė d.jermakoviene@kedainiuausra.lt 2 a kl. mokytoja
Rita Grigaitienė r.grigaitiene@kedainiuausra.lt 2 b kl. mokytoja
Audronė Radauskaitė a.radauskaite@kedainiuausra.lt 2 c kl. mokytoja
Rita Krivoūsienė r.krivousiene@kedainiuausra.lt 2 d kl. mokytoja
Irena Ratkuvienė i.ratkuviene@kedainiuausra.lt 3 a kl. mokytoja
Daina Kačegavičienė d.kacegaviciene@kedainiuausra.lt 3 b kl. mokytoja
Rita Kerzienė r.kerziene@kedainiuausra.lt 3 c kl. mokytoja
Vida Pocienė v.pociene@kedainiuausra.lt 3 d kl. mokytoja
Gabrielė Misevičienė g.miseviciene@kedainiuausra.lt 3 e kl. mokytoja
Audronė Gailiūnienė a.gailiuniene@kedainiuausra.lt 4 a kl. mokytoja
Violeta Žardzinskienė v.zardzinskiene@kedainiuausra.lt 4 b kl. mokytoja
Jūratė Bredikhina j.bredikhina@kedainiuausra.lt 4 c kl. mokytoja
Violeta Kalvaitienė v.kalvaitiene@kedainiuausra.lt 4 d kl. mokytoja

DALYKŲ MOKYTOJAI

Mokomasis dalykas Vardas, pavardė Elektroninis adresas Kita informacija
Etika, rusų k. Rita Lengvinienė r.lengviniene@kedainiuausra.lt  
Tikyba Zita Kairaitytė z.kairaityte@kedainiuausra.lt  
Lietuvių kalba Irena Adomavičiūtė i.adomaviciute@kedainiuausra.lt  
  Edita Liniuvienė e.liniuviene@kedainiuausra.lt 7 a kl. vadovė
  Rasa Pociuvienė r.pociuviene@kedainiuausra.lt 7 e kl. vadovė
  Nijolė Petrulienė n.petruliene@kedainiuausra.lt  
  Rita Naruševičienė r.naruseviciene@kedainiuausra.lt  
Anglų kalba Erika Lavrukėnienė e.lavrukeniene@kedainiuausra.lt 5 a kl. vadovė
  Vilma Petkuvienė v.petkuviene@kedainiuausra.lt 6 b kl. vadovė
  Ingrida Neliupšienė i.neliupsiene@kedainiuausra.lt 5 b kl. vadovė
  Ligita Klimavičiūtė l.klimaviciute@kedainiuausra.lt 6 d kl. vadovė
  Laima Plungienė l.plungiene@kedainiuausra.lt 6 c kl. vadovė
  Aurelija Kuperskienė a.kuperskiene@kedainiuausra.lt  
Rusų kalba Nijolė Černiauskienė n.cerniauskiene@kedainiuausra.lt  
Lolita Stankuvienė   l.stankuviene@kedainiuausra.lt
Vokiečių kalba Ramunė Misiūnienė r.misiuniene@kedainiuausra.lt 7 b kl. vadovė
Matematika Aniceta Chrapačienė a.chrapaciene@kedainiuausra.lt  
  Gražina Damaševičienė g.damaseviciene@kedainiuausra.lt  
  Stefanija Unikienė s.unikiene@kedainiuausra.lt 8 b kl. vadovė
Informacinės technologijos Rūta Pečiulienė r.peciuliene@kedainiuausra.lt 7 c kl. vadovė
Gamta ir žmogus, fizika Jūratė Kačinskienė j.kacinskiene@kedainiuausra.lt 8 a kl. vadovė
Gamta ir žmogus Danutė Kazlauskienė  d.kazlauskiene@kedainiuausra.lt  
Gamta ir žmogus, biologija Vidutė Ona Stankevičienė v.o.stankeviciene@kedainiuausra.lt  
Chemija Eugenija Teišerskienė e.teiserskiene@kedainiuausra.lt  
Istorija Ledina Marozienė l.maroziene@kedainiuausra.lt  
  Rita Lukoševičienė r.lukoseviciene@kedainiuausra.lt  
Istorija, žmogaus sauga Artūras Linauskas a.linauskas@kedainiuausra.lt  
Geografija Laima Pauliukevičienė l.pauliukeviciene@kedainiuausra.lt  
Dailė Marija Burneikienė m.burneikiene@kedainiuausra.lt  
Muzika Neringa Markevičienė n.markeviciene@kedainiuausra.lt  
  Vitutė Dudonienė v.dudoniene@kedainiuausra.lt  
  Daiva Makutienė d.makutiene@kedainiuausra.lt  
Technologijos Rasa Rojienė r.rojiene@kedainiuausra.lt  
  Audronis Valčiukas a.valciukas@kedainiuausra.lt 5 c kl. vadovas
Fizinis ugdymas Jolita Gvergždienė  j.gvergzdiene@kedainiuausra.lt 6 a kl. vadovė
  Eglė Kuprijanovienė e.kuprijanoviene@kedainiuausra.lt 8 c kl. vadovė
  Tadas Lukoševičius t.lukosevicius@kedainiuausra.lt  
  Rytis Karnatka r.karnatka@kedainiuausra.lt 8 d kl. vadovas
Neformalus švietimas (lengvoji atletika) Rasa Sakalauskienė r.sakalauskiene@kedainiuausra.lt  
Neformalus švietimas (baletas) Orinta Nisterenko o.nisterenko@kedainiuausra.lt  
Choreografija Danutė Pilibienė d.pilibiene@kedainiuausra.lt  
Akompaniatorius Rolandas Mickevičius r.mickevicius@kedainiuausra.lt