AČIŪ JUMS, mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), „AČIŪ TAU, MOKYTOJAU…“

AČIŪ JUMS, mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), kad buvote kartu ieškojimų ir atradimų kelyje. Jautėme Jūsų palaikymą, šilumą visų šių mokslo metų, o ypač nuotolinio mokymosi metu. Ačiū, už Jūsų parodytą dėmesį mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, visiems darbuotojams – už šiltus ir nuoširdžius padėkos žodžius, už skanius pyragus, už iniciatyvą „AČIŪ TAU, MOKYTOJAU…“AČIŪ Indrei Fiodorovai už sukurtą filmuką, sušildžiusį mokytojų širdis, sudrėkinus akis džiaugsmo ašaromis…AČIŪ už optimizmą ir viltį…Ačiū, kad esate… jaučiame šilumą Jūsų širdžių ir gražių bendrų darbų…Kartu mes galime labai daug…