Kviečiame mokyklos darbuotojus, mokinių tėvelius paremti mūsų progimnaziją

Ši finansinė parama-didelė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(-si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę. Daugiau informacijos rasite čia.